Advokat Jørgen Birkeland fra Artnzen de Besche (til venstre) fortalte om den nye listen over tekniske oppmenn under koneransen om konfliktløsning torsdag. Her sammen med møte leder Harald Kobbe fra Kluge Advokatfirma.

Tvistekonferansen: Utvider oppmannsliste kraftig med tekniske eksperter

– Langt flere burde bruke oppmannsordningen for å løse tvister og konflikter på et tidligere nivå, mener advokat Jørgen Birkeland fra Arntzen de Besche.

Jørgen Birkeland, som var en av innlederne under den store Tvistekonferansen på Næringslivets hus i Oslo torsdag, har vært med i en arbeidsgruppe sammen med flere andre jurister samt personer fra bransjeorganisasjonen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) for å modernisere og forbedre oppmannsordningen.

Oppmannsordningen, der en tredjepart blir hentet inn for å løse opp i knuter, ble først innført i flere NS-kontrakter tidlig på 1990-tallet. Inspirasjonen kom særlig fra de store offshore-kontraktene.

– Det er mange som mener oppmannsordningen er for lite brukt. Tilbakemeldingene er at det er et godt virkemiddel, men av ulike årsaker klarer man ikke å ta det i bruk likevel. En del har pekt på at det er for få personer på listen, særlig på de ulike tekniske fagområdene, og en del mener listen burde ha større geografisk spredning. I tillegg ser vi at det offentlige altfor ofte stryker bestemmelsene om oppmann, og dermed faller det ut i utgangspunktet. Det er veldig uheldig, sa Jørgen Birkeland.

67 tekniske eksperter

Nå skal dagens oppmannsliste som er oppnevnt av Standard Norge få vitaliseres.

På den nye listen som er utarbeidet det siste halvåret står det nå 67 navn med tekniske eksperter man kan bruke som oppmenn i krevende saker.

Til sammenligning består dagens liste per dags dato av seks jurister og kun fem tekniske eksperter.

– Det er en betydelig mer omfattende liste enn tidligere. Intensjonen er den skal bli mer brukt og tilgjengelig enn det som har vært tilfellet frem til nå, sa Birkeland og pekte på at lista er enkelt satt opp med navn, telefonnummer, e-post, samt fire-fem linjer med bakgrunnen til den tekniske eksperten.

– Da har man raskt mulighet til å danne seg et bilde av kompetansen til den som man eventuelt kan bruke, sa  Birkeland.

Flere bruksområder

Han mener den nye og utvidede listen kan ha flere bruksområder.

– Den er laget som en oppmannsliste, men jeg vil påpeke at det ikke er noe i veien for å avtale å bruke flere oppmenn samtidig. Det kan ofte være fornuftig å bruke en teknisk ekspert og en jurist. I tillegg tror jeg en sånn liste fort kan brukt til medkyndige meddommere til tingrett, lagmannsrett og voldgift, sa Birkeland.

– Vi kan også tenke oss at man kan bruke den til å hente inn teknisk ekspert i prosjektintegrert mekling (PRIME) eller i konfliktsløsningsråd. Håpet er at det kan bli et praktisk hjelpemiddel til å løse konflikter tidligere nivå, sa Birkeland.

Listen er kun utvidet med ikke-jurister – altså personer med teknisk ekspertise. Det er ikke en tilsvarende utvidet liste for jurister.