Bettina Sandvin. Foto: Trond Joelson

Bettina Sandvin: – Vi er i dialog med EBA

Statens vegvesens Bettina Sandvin sier til Byggeindustrien at man er enig med bransjen om at man må finne løsninger for å unngå at det oppstår tvister man har sett den senere tiden.

Samtidig aksepterer hun at entreprenørene har et noe annet syn enn Statens vegvesen rundt bakgrunnen for konfliktene og hvordan dette håndteres.

– Vi har gående en dialog med EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) om situasjonen og hvordan vi skal gå videre. Jeg har tro på at vi skal finne frem til mekanismer som kan fungere, sier hun.

Sandvin, som leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, var en av mange bransjetopper som var til stede på tvistekonferansen. Hun er glad for at debatten blir løftet opp på måten det ble gjort torsdag.

– Det er viktig at vi får debatten inn på et respektfullt spor, og vi må erkjenne at store kontrakter vil kreve mye fra alle parter. Dette handler om både kultur og kompetanse, påpeker hun.