Vil ha mer fjernvarme til byggeplassene

Fjernvarme må i større grad enn i dag tas i bruk som energikilde på landets byggeplasser. Elektrisk strøm under selve byggeprosessen utgjør i dag en betydelig energifaktor, ble det påpekt på onsdagens Enovakonferanse.

Forutsetningen for å ta i bruk fjernvarme lenge før byggene står klare til innflytting, er selvsagt at det finnes infrastruktur for fjernvarme der bygget skal stå. Veidekke er alt i gang med bruk av fjernvarme i denne sammenhengen i forbindelse med et byggeprosjekt på Oppsal i Oslo.

- Dette tiltaket alene sparer CO2-utslipp på 115 tonn, opplyste administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo Varme på Enovakonferansen i Trondheim onsdag. Han opplyste også at utslippene av klimagassen fra byggeplassene i Norge, er årlig på hele 340.000 tonn CO2, eller like mye som utslippene fra hele bilparken i Oslo i ett år. Fortum Oslo Varme eier og driver søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud sammen med Hafslund Varme. Søppelforbrenning er som kjent råstoffet til fjernvarmeproduksjonen.

Det finnes også andre måter å gjøre byggeplassene mest mulig forurensningsfrie. Daglig leder Henrik Kjæreng i Norsk Bio i Tønsberg presenterte sitt prosjekt som er bruk av transportable pelletsanlegg basert på norsk trevirke som dette firmaet tilbyr. Norsk Bio er en relativt nystartet bedrift. I fjor hadde de seks anlegg i drift, men de håper dette kan mangedobles når tilbudet om fossilfrie byggeplasser blir bedre kjent.

Et tredje prosjekt for fossilfrie byggeplasser som ble presentert i dag, er anleggsmaskiner som går på strøm og ikke på diesel som i dag. Bedriften Nasta Utleie i Larvik er et selskap som satser på å leie ut anleggsmaskiner som går på strøm. I tunneler er bruk av strøm i maskinparken ikke noe nytt, men det er derimot lite brukt i åpent lende. Konsulent Nils Olav Haukaas i Nasta Utleie presenterte flere prosjekt med anleggsmaskiner basert på batteridrift. Inntrykket var at dette fortsatt er et prosjekt i startfasen, og Haukaas etterlyste flere pilotprosjekt.