llustrasjonen viser kaianlegg og planlagt nedføringsløsning.
llustrasjonen viser kaianlegg og planlagt nedføringsløsning.Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vil ha innspill på kaianlegg til Norges største tunnelprosjekt

Mer enn 10 millioner kubikk stein skal håndteres når byggingen av Fellesprosjektet Arna-Stanghelle starter i 2024. Nå inviterer prosjektet til markedsdialog for anskaffelse av midlertidige, flytende kaianlegg.

Planleggingen av Norges største tunnelprosjekt pågår for fullt. Fellesprosjektet Arna-Stanghelle skal bygges ved hjelp av adkomsttunneler fra hovedtunnelen til Sørfjorden, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen og Bane Nor har søkt om sjødeponi for større deler av tunnelmassene. Gitt at søknaden blir godkjent, trenger utbygger å anskaffe tre midlertidige, flytende kaianlegg for å håndtere tunnelmassene i byggeperioden.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle planlegger for byggestart i 2024.
Fellesprosjektet Arna-Stanghelle planlegger for byggestart i 2024.Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen

I anskaffelsen inngår også utvikling og bruk av et lukket nedføringssystem for steinen, skriver Vegvesenet i meldingen

Med dette som bakgrunn inviterer Statens vegvesen og Bane Nor til markedsdialog for å få innspell på ha som vil være beste prosess fram til første kaianlegg må være klart i 2025.

Her finner du invitasjon til markedsdialogen.