Prosjektgruppa for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle fra Bane NOR og Statens vegvesen er klare for å sette spaden i jorda i 2024 (Foto: Statens vegvesen).

Vegvesenet og Bane NOR klare for fellesprosjekt med nesten åtte mil tunnel

Vegvesenet og Bane NOR forbereder seg nå til byggestart ved E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024.

Fredag fikk E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle prosjektet en etterlengtet bekreftelse på at strekningen ligger inne i regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

– Etter fem års planlegging er dette en gledens dag. Det har vært knyttet mye spenning til når dette prosjektet kommer, og om det skulle realiseres som en helhet eller i deler. Slik det ser ut blir nå hele prosjektet realisert. Vi ser også fram til å fortsette det gode samarbeidet med Bane NOR, sier Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest i Statens vegvesen, en pressemelding fra Vegvesenet og Bane NOR.

Nesten åtte mil med tunnel

Ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle omfatter byggingen av til sammen cirka 36.300 meter veitunnel og cirka 26.100 meter jernbanetunnel, fordelt på tre tunnelstrekk med tunnellengder mellom åtte og 10 kilometer. I tillegg skal det bygges over 6.000 meter rampetunneler, cirka 3.100 meter adkomsttunneler og 3.350 meter forbindelsestunneler mellom vei og bane som sikkerhet ved brann eller andre ulykker. Det skal også bygges nesten 3.000 meter separate rømmingstunneler, opplyser Vegvesenet og Bane NOR. Til sammen skal det dermed bygges 77.850 meter tunnel i prosjeket som skal sikre en bedre og ikke minst trafikksikker vei og bane mellom Voss og Bergen.

Modent prosjekt - klart for høring

– Dette prosjektet er modent og klart fra vår side, og det er knyttet høye forventinger til å starte byggingen av en hovedvei og jernbane ut fra Bergen der folk kan kjenne seg trygge når de ferdes. Nå venter vi på at Kommunal- og Moderniseringsdepartementet gir klarsignal til å legge reguleringsplanen ut på høring. Vi skal være klare for å sette spaden i jorda i 2024, sier Gunnar Søderholm, prosjektleder i Statens vegvesen.

Byggetid på 8-10 år

Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet kan prosjektet starte anleggsarbeidet i 2024. Strekningen har en byggetid på 8-10 år.

I tillegg til alle tunnelene skal det bygges toplanskryss i Arna, på Trengereid og Vaksdal. På Trengereid og Vaksdal er det kryssløsningene i fjell. Det planlegges også to jernbanebruer på Stanghelle (220 meter) og på Vaksdal (250 meter), samt motorveibru på Arna (127 meter), opplyser de to byggherrene.