Statens vegvesen og Bane NOR har beregnet at det vil være 10,5 millioner kubikk stein i overskudd når ny E16 og Vossebane skal bygges på strekningen Arna - Stanghelle. Kartillustrasjon: Statens vegvesen/Bane NOR.

NCC skal ta imot 1,6 millioner kubikk tunnelstein fra gigantprosjekt

Statens vegvesen har inngått intensjonsavtale med NCC Arna Steinknuseverk om levering av tunnelstein fra gigantprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Masseoverskuddet i prosjektet er beregnet til hele 10,5 millioner kubikkmeter, og nå varsler Vegvesenet og Bane NOR at de vil søke om sjødeponi. 

Prosjektleder Gunnar Søderholm i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Avtalen med NCC Arna Steinknuseverk gjelder håndtering av inntil 1,6 millioner kubikkmeter stein fra  "K5-prosjektet" ved E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi er glade for å ha funnet en løsning med relativt kortreist stein som kan gjenbrukes, og der også fordeling av kostnader er akseptabel, sier prosjektleder Gunnar Søderholm i Statens vegvesen.

15 prosent

Steinmengden NCC skal ta imot tilsvarer rundt 15 prosent av overskuddsmassene i det planlagte vei- og jernbaneprosjektet. Intensjonsavtalen skal erstattes av en endelig avtale når finansiering og oppstart av K5-prosjektet er avklart.

Salgssjef Espen Allum i NCC er også fornøyd med avtalen.

– Vi klarer oss godt uten stein fra andre, men mener samtidig vi har et samfunnsansvar når anlegget vårt ved Gaupås kan bidra til å gjenvinne stein fra K5-prosjektet, sier Allum.

Samfunnsnyttig bruk er utfordrende

Gjennom offentlig utlysing i Norge og Europa, samt mye omtale i media, er det godt kjent at E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle-prosjektet søker mottakere av store mengder tunnelstein. Masseoverskuddet i prosjektet er beregnet til hele 10,5 millioner kubikkmeter stein.

– Målet er samfunnsnyttig bruk innenfor akseptable kostnader, klimagassutslipp og miljøpåvirkning. Mange har meldt sin interesse, men det har vist seg å være svært få alternativer som tilfredsstiller disse vilkårene, forteller Søderholm.

Søderholm opplyser at Statens vegvesen vil fortsette forhandlingene med andre potensielle mottakere der de tre vilkårene for samfunnsnyttig bruk er tilstede.

– Det er likevel per i dag, ikke realistisk å finne slike løsninger for større deler av steinmassene. Vegvesenet og Bane NOR mener da at sjødeponi samlet sett kan være den beste løsningen, understreker han.

Søknad til Statsforvalteren

Søknad om deponering av tunnelstein ved tre lokaliteter i Sørfjorden blir i disse dager sendt til Statsforvalteren. Begrunnelsen for søknaden er ifølge Statens vegvesen vesentlig lavere kostnader og prosjektrisiko, betydelig lavere klimagassutslipp, og løsninger som gir akseptable miljøpåvirkninger. Statsforvalteren i Vestland fylke vil legge søknaden ut til offentlig høring, opplyser Statens vegvesen.

– Vi vet at det er stor offentlig interesse rundt dette, og vi er opptatt av at deponering i sjø må skje på en 100 prosent ansvarlig måte. Søknaden er basert på et omfattende kunnskapsgrunnlag, og vi mener vi har funnet gode og praktiske løsninger som sikrer akseptable miljøpåvirkninger, sier Søderholm.