Sånn er ny vei planlagt i Arna.
Sånn er ny vei planlagt i Arna.Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen.

Markedet har kommet med kontraktsinnspill til 26-milliarders prosjekt

Cirka 40 en-til-en samtaler med både entreprenører og rådgivere er gjennomført siden fellesprosjektet Arna-Stanghelle inviterte til markedsdialog i november 2021. – Interessen både nasjonalt og internasjonalt for Norges største tunnelprosjekt er svært høy, forteller prosjektsjef Katrine S. Erstad.

Nå skal kontraktsstrategien gjøres ferdig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi er takknemlige for alle som nå har gitt oss gode råd og delt sin erfaring. Vi har opplevd godt forberedte selskaper og positiv tilbakemelding på tidlig dialog med prosjektet om kontraktsstrategien, sier Erstad.

Ved fellesprosjektet E16 Vossebanen Arna-Stanghelle skal det blant annet bygges til sammen ått mil med vei- og jernbanetunneler. Prosjektet har en beregnet totalkostnad på 26,40 milliarder, der veidelen er beregnet til 13,7 milliarder og prislappen på jernbanen er beregnet til 12,7 milliarder kroner.

Intensjonen med markedsdialogen er ifølge prosjektet å komme tidlig på banen for å kunne skape attraktive kontrakter. Vegvesenet skriver i meldingen at prosjektet nå har fått viktige innspill til den overordnede kontraktsstrategien til prosjektet. Kontraktsstrategien skal ferdigstilles i løpet av våren.

– Vi mener dette er en vinn-vinn situasjon. Markedet får være med å medvirke både på størrelse, form og innhold i de ulike kontraktene. Dette gjør prosjektet bedre rustet til å utarbeide kontrakter som kan treffe markedsinteressen som nå er vist, og som vi håper vil resultere i god konkurranse, understreker Erstad.

Prosjektet lyser ut første rådgiverkontrakt i løpet av 2022. Prosjektet håper på investeringsavgjørelse i 2023, og de første forberedende entreprisene skal etter planen lyses ut samme år.

De første store tunnelentreprisene lyses ut i 2024/25, opplyser byggherren.

Markedet vil bli invitert til nye runder med dialog for hver enkelt kontrakt når prosjektet har startet arbeidet med konkurransegrunnlagene, skriver Statens vegvesen i meldingen.