MILJØTAK: Tirsdag 14 oktober åpner verdens mest miljøvennlige kjøpesenter Fornebu S. Jostein Sundby (t.v) og Øyvind Dyrvik i Vital Vekst har levert det særegne plantetaket som består av arter fra Fornebulandet. Miljøsjef Heidi Lyngstad i KLP Eiendom i midten. (Foto: Tor Lie)Larviksfirmaet Vital Vekst har lagt plantetaket på Fornebu S kjøpesenter. Øyvind Dyrvik til venstre og Jostein Sundby med gressmattene som er dyrket frem i Nederland, med stedegne frø fra Fornebulandet. (Foto: Tor Lie)Miljøtaket på Fornebu S. (Foto: Tor Lie)Jostein Sundby i Vital Vekst. (Foto: Tor Lie)Miljøsjef Heidi Lyngstad i KLP Eiendom. (Foto: Tor Lie)Øyvind Dyrvik i Vital Vekst og Heidi Lyngstad, eiendomssjef i KLP Eiendom inspiserer solcelleparken. (Foto: Tor Lie)Plantetak på Fornebu S kjøpesenter. (Foto: Trond Joelson)Taket på Fornebu S kjøpesenter. (Foto: Trond Joelson)Det er 2000 kvm med solcellepanel på taket på Fornebu S kjøpesenter. (Foto: Trond Joelson)Plantetak på Fornebu S kjøpesenter består av matter hvor det er dyrket frem lokale plantearter fra Fornebu. (Foto: Svanhild Blakstad)Fornebu S kjøpesenter. (Foto: Trond Joelson)

Verdensmester i miljø – på taket

Et grønt plantetak med stedegne arter fra Fornebulandet, kombinert med en av Norges største solcelleparker, bidrar til at det nye kjøpesenteret på Fornebu får toppkarakter på miljø. (Bildekarusell)

Hage.no/Byggeindustrien fikk nylig være med opp på taket på Fornebu S, få dager før den offisielle åpningen av senteret finner sted tirsdag 14. oktober.

Jostein Sundy og Øyvind Dyrvik fra Vital Vekst var da i full gang med å få de siste detaljene på plass med leggingen av plantetaket, som til sammen utgjør ca 1600 kvadratmeter av takarealet.

Plantetaket skal gjenskape den sjeldne naturtypen kalktørreng som finnes på Fornebulandet og består av 84 arter inkludert busker.

Kun lokale planter

– Her er det kun brukt stedegne arter, og ingen svartelistede. En del av frøene er samlet inn manuelt, og plantemattene er spesialbestilt og dyrket frem i Nederland, sier miljøsjef Heidi Lyngstad i KLP Eiendom.

Hun forteller at underlaget på plantetaket er korteist, ettersom det er brukt knuste steinmasser fra Fornebu. KLP er byggherre for Fornebu S, og i arbeidet med senteret har miljøfokuset stått sterkt allerede fra dag én.

Vi tenkte miljø lenge før første spadetak var tatt, og taket bidrar til at vi kan kalle oss verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, sier Lyngstad.

Hun fremhever også at taket vil ha en viktig funksjon i forbindelse med overvannshåndtering ved store nedbørsmengder.

Allerede ett år før senteret åpner ble det sterke fokuset på miljø belønnet. Fornebu S mottok BREEAM-utmerkelsen «outstanding» for hvordan bygget og byggeprosessen var designet og planlagt. Ingen andre kjøpesentre i verden har tidligere fått denne utmerkelsen.

Gigantisk solcellepark

På taket finnes også et av Norges største solcellepanel. Det er på 2000 kvadratmeter og vil produsere minimum 100 000 kWH per år, energi til å dekke en del av senterets elektrisitetsbehov. Det tilsvarer et årlig strømforbruk til fem eneboliger eller 12 leiligheter i Norge. 

Senteret vil få både varme og kjøling fra Oslofjorden via fjernvarmeanlegget.

Selve senteret Fornebu S består av to bygninger over to etasjer, på totalt 60 000 kvadratmeter. Handelsarealet blir på 24 000 kvadratmeter og vil fylles av over 80 butikker, restauranter og spisesteder. Treningssenter, legesenter og bank kommer i bygget ved siden av selve kjøpesenteret.

Les også: Innspurt for verdens mest miljøvennlige senter

Grønne takleggere i Bjørvika