Veksten fortsetter for entreprenørene - men resultatene henger igjen

Mange har ventet på oversikten over de 100 største entreprenørene innen bygg og anlegg - og i den siste utgaven av bladet får du det fulle bildet over hvem som er størst og tjener best. Selve listen finner du også her på bygg.no.

Oversikten over de utførende virksomhetene i næringen viser en samlet omsetning for de 100 største på rundt 209 milliarder kroner for 2018. Dette er en økning på hele 15 prosent fra året før. Tallene er litt «dopet» ved at vi i år har åpnet opp for de tekniske entreprenørene i oversikten, noe som dermed forklarer noe av veksten fra fjoråret alene. Men uansett er veksten fra 2017 likevel meget solid – og dermed har aktørene gjort et kraftig omsetningsbyks. Dette er ganske imponerende med tanke på den rekordhøye aktiviteten vi allerede har hatt over lengre tid i markedet.

Dessverre klarer ikke aktørene å få med seg bunnlinjene. Det samlede resultatet for de 100 største aktørene viser en resultatgrad på meget beskjedne 2,9 prosent. Samme tall i fjor var på 4,3 prosent. Det er ikke spesielt overraskende at resultatene nå går ned - dette har vi fått inn flere rapporter om utover hele våren. Det er selvsagt flere årsaker til dette – ikke minst er det flere av de store som har måtte tåle store tap i enkelte av sine anleggsprosjekter. Også innen deler av byggsektoren har resultatgraden vært heller laber. Men som alltid er det noen som tjener meget gode penger – så det er selvsagt fullt mulig å drive godt, både for liten og stor. Viktigheten av en god håndtering av risikobildet, at man klarer å prise denne risikoen – og ikke minst ha de riktige folkene til å styre og gjennomføre prosjektene, viser seg å være avgjørende for å tjene gode penger - noe erfaringene fra de beste viser.

Hvordan markedet skal utvikle seg videre fremover er noe usikkert – men det er tvilsomt om vi kan forvente en vekst for 2019-tallene som vi så fra 2017 til 2018. Markedet er noe mer flatt – og selv om aktiviteten er enorm innen anlegg – ser vi at det er noe mer usikkerhet rundt prosjektene som ligger noe frem i tid. At 2019 likevel blir et år med rekordaktivitet er det liten tvil om. Forhåpentligvis klarer aktørene å dra resultatgraden noe opp også. I dag er mange av selskapene rett og slett ikke flinke nok til å sikre seg en tilfredsstillende bunnlinje. I forhold til risikoen, kapitalbindingen og de enorme oppgavene som gjennomføres – får de for dårlig betalt. At det er stor konkurranse i markedet er det i hvert fall liten tvil om.

Du kan lese mye mer om De 100 største i bygg og anlegg i Byggeindustrien nummer 11. Her finner du også dyptgående analyser rundt ulike deler av oversikten.

Oversikten over de 100 største utførende aktørene i næringen vil bli kontinuerlig oppdatert på bygg.no, og ønsker du flere historiske tall rundt «De 100 største», finnes det sammenlignbare oversikter tilbake til 1993 her.

Oversikten finner du her