Konsernsjef Eirik Gjelsvik kan se tilbake på et solid fjorår for Backe.

Konsernsjef Eirik Gjelsvik kan se tilbake på et solid fjorår for Backe.

Vekst og solid resultat for Backe

Entreprenør- og eiendomskonsernet Backe endte på en omsetning i 2022 på 4,9 milliarder kroner, som er en økning på 15 prosent sammenlignet med året før. Resultat før skatt endte på 310 millioner kroner (325 millioner i 2021) som gir en resultatmargin på 6,3 prosent (7,6 prosent).

– Alle våre fire virksomhetsområder, eiendomsutvikling, entreprenør, eiendomsforvaltning og maskinutleie, leverer gode resultater i 2022, men i særdeleshet har eiendomsvirksomhetene betydelige resultatvekst i 2022 sammenlignet med året før. BAS Maskinutleie har også hatt en meget positiv resultatutvikling mens entreprenørvirksomheten er marginalt svakere enn i 2021 primært som følge av økningen i materialprisene gjennom 2022, sier konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe i en melding til Byggeindustrien.

Han viser til at 2022 vil gå inn i historien som et av de meste begivenhetsrike årene i Backe sin historie.

– Vi feiret vårt 75-års jubileum med alle våre ansatte og på slutten av året gjorde vi vårt største kjøp noensinne av Kruse Smith Entreprenør AS, sier Gjelsvik. Dette er et kjøp som gjør Backe til en av de største byggentreprenørene i landet

– Vi hadde to skader med fravær i 2022 som gir en H- verdi på 1,5 (0,7), mens vårt sykefravær endte på 5,8 prosent (4,4 prosent). Vårt klimagassregnskap for 2022 viser et samlet utslipp av tCO2e på 411 (scope 1 og 2) som er en nedgang på 58 prosent fra året før. Hensyntatt økningen i omsetningen så er reduksjonen på 63 prosent noe som viser at det jobbes godt med å nå våre målsetninger innen klima og miljø, sier konsernsjefen.

– Backe Prosjekt ble på nytt kåret av Prognosesenteret til den leverandøren med de mest tilfredse boligkundene. Dette i konkurranse med 50 andre boligutviklere og det er niende gang at Backe Prosjekt har vunnet denne kåringen, påpeker Gjelsvik.

Konsernsjefen viser til at de etter kjøpet av Kruse Smith Entreprenør i januar i år forventer en omsetning i overkant av sju milliarder kroner i 2023.

– Kjøpet av Kruse Smith Entreprenør vil gi Backe en sterkere markedsposisjon på Sør-Vestlandet og styrke den samlede kompetanse i entreprenørvirksomheten, sier Gjelsvik.