Innkjøpsleder i Veidekke Entreprenør Joakim Samuelsen (fra venstre), prosjektleder Kim Håland i Veidekke og løsningsansvarlig Arne Myskja i Omega.

Veidekke tester ny digital byggeplasskontroll

Oslo kommunes digitale system for mannskapslister HMSREG er videreutviklet og tilpasset mannskapsregistrering og systematisering på Veidekkes prosjekter. Nå skal det nye systemet testes på flere prosjekter.

Oslo kommune lanserte tidligere i år et nytt system for digitale mannskapslister for bruk i kommunale byggeprosjekter. HMSREG ble lansert i begynnelsen av året under navnet Selma, og skal i løpet av våren benyttes i byggeprosjekter for både Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Boligbygg Oslo KF. Systemet jobber med eksisterende systemer for å hente ut mer effekt av dem, og samler oppdatert informasjon fra Startbank, enhetsregisteret og kortutsteder av HMS-kortet.

HMSREG er utviklet i samarbeid mellom Oslo kommune og systemutvikler Omega, og Omega har nå også jobbet med Veidekke for å videreutvikle verktøyet for entreprenørene.

– Veidekke er første entreprenør som gjør dette. Vi har forenklet og forbedret registreringen etter våre behov, og gjort systemet mer entreprenørvennlig, forteller innkjøpsleder Joakim Samuelsen i Veidekke Entreprenør.

Tester

Mandag var et 20-talls Veidekke-ansatte på kurs i det nye systemet, som entreprenøren nå begynner å teste ut på prosjekter over påske.

– Nå skal vi teste det i bruk, og så vil vi vurdere om systemet gir de fordelene som vi håper det gir, sier Samuelsen til Byggeindustrien.

Han understreker at Oslo kommune som initiativtaker og Omega som en fremoverlent og proaktiv utvikler har gjort mye for å dra lasset med HMSREG.

Veidekke-prosjektene som nå skal teste det nye systemet er lokalisert i Østlandsområdet og på Sørlandet.

Entreprenørsystem

Prosjektleder Kim Håland i Veidekke forteller at det som nå er gjort for å videreføre systemet, er å rasjonalisere det med tanke på Veidekkes drift.

–Vi har integrert HMS-modulkurs i systemet, og lagt inn mulighet for opplasting av bevis og sertifikater. I tillegg ivaretar HMSREG også innregistreringsopplysninger for alle som jobber på våre prosjekter, forteller han.

– Dette er noe vi er lovpålagt å ivareta.

Informasjonen skal underentreprenør registrere og fylle ut for alle sine ansatte på forhånd, og dermed ikke miste tid på plassen. Det skal også gi Veidekke bedre kontroll på HMS-kort som er i bruk på prosjektet, og hvilken kompetanse hver enkelt er i besittelse av.

– Dersom noe er mangelfullt vil vi få en avviksmelding som vikan følge opp videre, sier Samuelsen.

Digitalt samarbeid

Systemet gir mulighet for sanntidskontroll av HMS-kortet.

Løsningsansvarlig Arne Myskja i Omega påpeker at de allerede har sett bedre rutiner for HMS-kort hos brukere av systemet.

– Det som måles, gjøres. Dette vil stille litt større krav til entreprenørene, men i stedet for å legge inn informasjon manuelt ved hvert prosjekt, kan man gjøre det én gang og så gjenbruke det, sier han.

– Vi er ikke ute etter å erstatte noen av løsningene som eksisterer i dag, men hvis vi jobber sammen, kan alle bli så gode som mulig, fortsetter Myskja.