Direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

Innfører seriøsitetskrav i Forsvarsbyggs kontrakter

Forsvarsbygg vil byggebransjens skyggeside til livs. Nå innføres seriøsitetskrav i bygge- og anleggskontraktene.

- Vi har endret våre kontrakter for å få mer kompetanse og seriøsitet inn i byggebransjen, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg i en pressemalding.
Forsvarsbygg vil blant annet stille krav til andel faglærte håndverkere i prosjektene.
- Vi vil at 40 % av de arbeidede timene i prosjekter våre skal utføres av fagarbeidere, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg utvikling.

Kravene
De endrede kontraktskravene følger opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og tar utgangspunkt i anbefalingene fra Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT:

  • Entreprenøren får rapporteringsplikt til sentralskattekontoret
  • 40 % av de arbeidede timene av kontraktsarbeidene skal utføres av fagarbeidere
  • Ordrebekreftelse og søknadsskjema aksepteres ikke lengre som HMS kort
  • Det stilles strengere krav til språk på byggeplassen
  • Entreprenøren skal være medlem av StartBANK ved kontraktsinngåelse
  • Forsvarsbygg kan stille krav om at entreprenøren skal bruke lærlinger ved utførelse av

Utgjør en forskjell
I 2015 produserte Forsvarsbygg for om lag 2,5 milliarder kroner i nye og rehabiliterte bygg for Forsvaret.
- Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter. Vår målsetting er å være ledende innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og på forebygging av sosial dumping, sier Øimoen.