Audun Lågøyr. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

- Må se på rutinene ved utstedelsen av HMS-kort

Nylig kom det frem at mange i byggenæringen mangler godkjente HMS-kort. Audun Lågøyr, direktør næringspolitikk i BNL, mener Arbeidstilsynet må justere måten kontrollene gjennomføres på slik at man ikke får et dårligere inntrykk av næringen enn det som faktisk er situasjonen.

Lågøyr peker på at måten kontrollen gjennomføres og hvordan tallene presenteres gir et dårligere inntrykk av byggenæringen en det som er tilfelle.

– Dermed har Arbeidstilsynet også et dårligere grunnlag å forholde seg til når man skal beslutte tiltak, sier Lågøyr.

BNL-direktøren mener prosessen rundt kortutstedelsen i dag ikke er god nok.

– Det stort problem for næringens bedrifter at det er tar for lang tid å få HMS-kort, og det er for mye plunder og heft ved å fornye HMS-kort, legger Lågøyr til.

Han viser til at regjeringen ikke turte å stille krav om bruk HMS-kort fra dag én i sommer.

– Det var nettopp fordi de fikk tilbakemelding om at prosessen med utstedelse og fornying av kortene gikk for sent. Derfor er det ekstremt viktig at når man nå skal lyse ut på anbud hvem som skal være kortutsteder, må kravspesifikasjonen være slik formulert at det bidrar til raskere prosesser. Samtidig må Arbeidstilsynet se på regelverket rundt HMS-kort – slik at vi nå sørger for at det virkemiddelet vi har som er faktisk er bra, blir så bra som det kan bli. I dag er det for mange ting ved dette som ikke fungerer, legger Lågøyr til.