Illustrasjon: BNL

Flere norske med HMS-kort på byggeplassene

HMS-kort statistikken viser at arbeidskraften på norske byggeplasser er både relativ ung og internasjonal. 7 av 10 arbeidstakere er norske. Kvinner er det får av.

BNL henter ut statistikk fra HMS-kortene for byggenæringen hvert år. Statistikken er fordelt på nasjonalitet, alder og kjønn.

– BNL har hentet ut disse tallene de siste fem årene. 70 prosent av arbeidstakere som er registret med HMS-kort i byggenæringen kommer fra Norge. Mens det var en økning i antall utenlandske arbeidstakere de første årene, kan det se ut til at trenden nå har snudd, sier administrerende direktør Jon Sandnes I BNL.

For andre år på rad stiger andelen nordmenn med HMS-kort.

– Dette kan skyldes at arbeidsmarkedet i byggenæringen er tøffere. Dermed går også andelen innleide ned og vi vet at andelen utenlandske arbeidstakerne er høy blant disse. Andelen utenlandsk arbeidskraft har en tendens til å følge konjunkturbildet, og tøffere tider i Norge gjør det mindre attraktivt for arbeidsinnvandrere, når det samtidig går bedre i hjemlandet. Situasjonen i svensk økonomi er f.eks. i bedring sier Sandnes i en pressemelding.

De utenlandske arbeidstakerne kommer i all hovedsak fra Polen, Sverige og Litauen.

- Den raskest voksende gruppen med arbeidsinnvandrere kommer fra Litauen, som for andre år på rad er flere enn svensker. Mens andelen polakker og svensker kan se ut til å avta noe, sier Sandnes.

Kjønnsbalansen blant de med HMS-kort er svært skjev. Den utenlandske arbeidskraften har en tilsvarende skjev kjønnsbalanse som den norske. Det er også forskjeller på når de kommer inn i byggenæringen.

– Kvinnene kommer inn senere og forlater næringen tidligere, menn kommer inn som lærlinger, mens kvinnene i større grad kommer inn som ferdigutdannede ingeniører, jurister, økonomer, sier Sandnes.

Alderssammensetningen i næringen er stabil, men har blant den norske og nordiske arbeidskraften en bølgedal blant de som skulle blitt rekruttert inn i næringen i perioden 1988-1992. Dette er imidlertid kompensert for gjennom alderssammensetningen i arbeidsinnvandringen fra utenfor Norden.