- Bestiller må sette krav til digital planlegging i framtiden

BNL-direktør Jon Sandnes mener offentlige byggherrer må gå i front og etterspørre digitale løsninger. - Vi må digitalisere sammen, ikke hver for oss, sier han.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL fulgte onsdag opp Erna Solbergs åpningsinnlegg under Byggedagene om Norge som digital vinner med å plassere byggenæringens rolle i det digitale samfunnet.

- Byggenæringen er ingen døgnflue. Vi bygger i et evighetsperspektiv, og må ta ansvar for å ta i bruk teknologi og løsninger som tjener samfunnets interesser i lang tid. Derfor er digitalisering avgjørende for vår næring, sier Sandes.

Produserer for 280 millioner i timen

Han påpeker at byggnæringen produserer for 280 millioner hver time.

- Vi er næringen som bygger landet, og må oppfattes som en interessant leverandør som tar i bruk teknologi og tjener samfunnets interesser, sier Sandnes.

BNL-sjefen påpeker også at digitalisering bidrar til økt seriøsitet i næringen.

- Min påstand er at digitalisering har mye med seriøsitet å gjøre. Det viktigste våpenet for seriøsitet er åpenhet og transparens, sier Sandnes og påpeker at grønne HMS-kort er et viktig grep for mer åpenhet på byggepassen.

- Må sette krav

Sandnes mener noe av det viktigste næringen kan gjøre er å digitalisere sammen. BNL sendte derfor 1.mars ut forslag til Digitalt Veikart for BAE-næringen på høring.

- Vi har nå fått inn mange gode innspill, men kartet er ikke endelig ennå. Det er nå jobben begynner, sier han, og legger til at visjonen er en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig næring innen 2025.

Sandnes vil også oppfordre til mer standardisering i næringen, og understreker at offentlige byggherrer må gå i front og etterspørre digitale løsninger.

- Vi må digitalisere sammen, ikke hver for oss. Bestiller må sette krav til digital planlegging i framtiden, sier han.

Rekordoptimisme

Sandnes møter fortsatt enkelte som ikke ønsker å ta del i digitaliseringen, og sier at flere selskaper blir borte fordi de ikke klarer å henge med i utviklingen. Samtidig legger digitalisering til rette for mange fremtidige arbeidsplasser.

Sandnes, som selv er seksbarnsfar, mener det er viktig at næringen fanger interessen ti Minecraft-generasjonen.

- Da jeg var yngre ville jeg være med på oljeeventyret. Når jeg ser på poden min hjemme, skule jeg ønske jeg var 5 år igjen, for reisen foran oss er fantastisk spennende, sier han.

BNL fremtidsbarometer viste i år en rekordoptimisme blant byggenæringen. Fire av ti bedrifter opplyser at de vil ansette flere i år.

- Aktivitetsnivået er høyt, og det næringen leter etter er folk med kompetanse innen digitalisering og BIM. Jeg synes det lover veldig bra, sier han.