Bjørn Marhaug er koordinator for A-krimsenteret. Foto: Skatteetaten

A-krimsenteret har funnet sin form og fått resultater

Drøye to år etter at a-krimsenteret ble startet mener koordinator Bjørn Marhaug at de har funnet sin form.

A-krimsenteret Oslo

• Består av Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt.

• 25 medarbeidere

• Er del av Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

• Åpnet i februar 2015

A-krimsenteret i Oslo ble åpnet i februar 2015, og Bjørn Marhaug mener at samarbeidet mellom de seks etatene som danner senteret nå har blitt bedre og at de nå har funnet sin form.

– Arbeidsmetodikken vår har blitt bedre, og vi har blitt flinkere til å avdekke kriminalitet. Flinkere til å sette inn de riktige virkemidlene, etter at vi famlet litt i starten, sier han.

– Hva kjennetegner nettverkene dere har avdekket?

– Dette er et samfunnsproblem som treffer flere områder. De ansatte blir utnyttet og får ikke den lønna de har krav på. Rigger seg slik at det unndrar skatt og avgifter og får uberettiget støtt fra NAV. De utkonkurrerer seriøse bedrifter, og fra et forbrukerperspektiv er det vanskelig å reklamere på feil og mangler til en kriminell virksomhet.

– Er det bare privatmarkedet vi finner disse nettverkene, eller er de også i proffmarkedet?

– Vi finner de også i proffmarkedet, men der er det gjort krafttak blant annet med krav om bare to nivåer med underentreprenører. Dette har strammet opp bransjen, og vi ser at de kriminelle nå glir delvis over i ROT-markedet og i andre bransje. De går dit gjerdet er lavest, svarer han.

Marhaug legger ikke skjul på at de kriminelle er tilpasningsdyktige. Han forteller om tilfeller hvor underunderentreprenører manøvrerer seg inn som underentreprenører ved hjelp av andre arbeidsklær, lav eller ingen lønn og HMS-kort fra et nivå lenger opp i verdikjeden. Bak hvert nettverk kan de skjule seg 50-70 selskap og ulike aktører med en tilsynelatende flott fasade, hvor målet er å tåkelegge mest mulig.

Han forteller at det er både norske og utenlandske bakmenn som leder nettverkene, men at fellesnevneren er at det er arbeiderne i nettverket som lider og blir utnyttet. – Det er disse vi bør hjelpe, og derfor går vi etter bakmennene, sier Marhaug.

– Opplever dere at bransjen tar dette på alvor?

– Ja, det gjør vi. Vi har et godt samarbeid med de store byggherrene, og de gjør gnaske mye. De store entreprenørene er også opptatt av å rydde i egne rekker. Dette er et samfunnsproblem som krever felles innsats, svarer han.

Marhaug sier også at størrelsen på markedet i Oslo appellerer mer til denne type kriminell virksomhet enn mindre markeder rundt om i landet.

– Det er lettere å gjemme seg bort i Oslo. På en liten plass blir kriminell virksomhet fort gjennomsiktig, men i Oslo er omsetningen så stor at det er lettere å få innpass.