Utenlandske arbeidstakere overrepresentert blant døde på jobb

13 har omkommet i ulykker på jobb så langt i 2017, og utlendinger er fortsatt overrepresentert i statistikken.

Hittil i år har 13 personer omkommet i arbeidsulykker, viser tall frifagbevegelse.no har fått fra Arbeidstilsynet og medieoppslag. På samme tid i fjor var det 14 omkomne.

Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert blant de omkomne. Av de 13 som har mistet livet så langt i år, var fem utenlandske statsborgere. I 2014 var 13 av de 43 som omkom utenlandske arbeidstakere. I 2015 var 11 av 31 utenlandske. I fjor var ti av 25 omkomne utenlandske arbeidstakere.

En av de omkomne i 2017 døde på en fiskebåt, og Arbeidstilsynet registrerer ikke dødsfall til sjøs, dermed er denne hendelsen hentet fra mediene. De øvrige 12 har Arbeidstilsynet registrert.

De 13 som omkom i helikopterulykken på Turøy i 2016, er ikke med i Arbeidstilsynets oversikt.