FLERE INNBYGGERE: – Skal vi ha sentrumsutvkling og vekst i folketallet, må vi som kommune legge forholdene til rette med regulering og effektiv saksbehandling, sier ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes. Foto: Svanhild Blakstad

Tror på vekst med nytt storsykehus

Ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes kommune er sikker på at boligbyggingen vil skyte enda mer fart når bygging av nytt sykehus i nabokommunen Molde starter i 2018.

Med lokalisering av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal 15 minutters kjøretur unna har Sjømæling klokkertro på at bygda og kommunen skal vokse betydelig i årene som kommer. Etter flere år med nedgang og stagnasjon i folketallet, ser det ut til at trenden er snudd i landbrukskommunen med sine vel 2.600 innbyggere.

Les også: Byggeboom på bygda

– Nå har innbyggertallet sakte begynt å krabbe oppover, og vi er overbevist om at sykehuset vil bidra til ytterligere vekst for vår kommune, både under anleggsperioden og når det står ferdig. Med nærmere 2000 arbeidsplasser i kort pendleravstand tror vi flere vil bosette seg i våre bygder, sier Sjømæling.

Tilrettelegger for utbygging
Han understreker imidlertid at kommunen har en viktig jobb å gjøre for at det kan oppfylles.

– I den nye kommuneplanen jobber vi aktivt med å tilrettelegge for enda mer utbygging av boliger og infrastruktur. I hele kommunen har vi cirka 150 byggeklare tomter, både private og kommunale. Her som andre steder er det likevel mest attraktivt med sentrumsnære tomter. Folk vil bo nær servicetilbud, butikker og kollektivknutepunkter, sier Sjømæling.

Han peker også på at beliggenheten mellom Molde og Kristiansund og kort vei til to flyplasser gjør kommunesenteret Batnfjordsøra ekstra attraktivt. Presset på dyrket mark vil øke:

– Skal vi ha sentrumsutvikling, må vi være villig til å gi avkall på noe dyrket mark. For å utnytte arealet satser vi primært på flermannsboliger fremfor eneboliger. Det har også vist seg at det er det folk vil ha, sier ordføreren og viser til salgssuksessen med leilighetene fra Hoem Bygg.

– I sentrum er det ikke så mye kommunal grunn igjen til boliger, og vi er nå i dialog med grunneiere for å regulere nye arealer til boligformål, sier han.

Ser lyst på fremtiden
Tømrer Atle Hoem i Hoem Bygg ser lyst på fremtiden, både på egne vegne og for den lokale byggebransjen:

– Jeg er spent på markedet fremover og tror at det nye sykehuset på Hjelset vil gi ny giv for bygda og behov for flere boliger. Da skal vi stå klare til å bygge mer, sier han.

Det blir godt mottatt hos ordføreren.

– Det at vi har en privat utbygger og entreprenør som Hoem Bygg bidrar svært positivt både til sentrumsutvikling og folketallet. Kommunen selv kan ikke drive som utbygger, så vår oppgave blir da å sørge for regulering og effektiv saksbehandling, sier han.

Lokaliseringen av sykehuset har vært et årelangt stridstema, men ordførereren frykter ikke at det vil stikke kjepper i hjulene for den vedtatte etableringen på Hjelset.

Les også: Ny runde i retten om sykehusstriden i Møre og Romsdal

I kommunesenteret Batnfjordsøra bygger Hoem Bygg sentrumsleiligheter på et gammelt industriområde, etter at kommunen omregulerte til boligtomter. Foto: Svanhild Blakstad