Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Tror de fleste permitteringene kommer med noen ukers varsel

Mens mange ansatte i reiseliv og servering opplever permitteringer med to dagers varsel på grunn av krisetilstanden rundt koronaviruset, forventer Fellesforbundet at bygg- og anleggsarbeidere vil få lengre varsel før en eventuell permittering.

Det sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet til Byggeindustrien tirsdag.

‒ Vi får inn en del spørsmål, og vi har sett om det er grunnlag for todagersfrister i bygg og anlegg. Det vi ser, er at for de aller fleste nedbemanninger i bransjen vil det ikke være som en følge av plutselig stopp, slik som vi ser i hotell- og restaurantbransjen nå, sier Krogstad.

Selv om byggenæringen også vil berøres negativt av koronaviruset, er aktiviteten i næringen av en slik art at man stort sett vil ha god oversikt over hvordan situasjonen i en gitt bedrift kommer til å være noen uker i forveien.

‒ Vi antar at det kan komme nedbemanninger, for eksempel fordi vareleveranser stopper opp. Men dette er noe man vil vite litt frem i tid, sier Krogstad.

Han understreker at det fortsatt kan komme permitteringer i byggenæringen med kun to dagers varsel, for eksempel hvis det blir plutselig stans i store prosjekter.

‒ Det kan jo skje at en byggeplass må stenge på grunn av smittefare, så det kan fortsatt være aktuelt med todagersfristen i byggenæringen også. Det vi sier til våre tillitsvalgte er: Håndter det på en ordentlig måte, og gå ut med infoskriv til de ansatte. Vi støtter også rådene fra BNL om å redusere smitterisikoen på byggeplassen, sier han.

Per nå har ikke Fellesforbundet fått varsel om noen koronapermitteringer i norsk byggenæring. Krogstad forteller at det så langt er vanskelig å anslå hvor mange som må frykte å bli permittert.

‒ Det vi vet noe om, er hotell- og restaurantnæringen, men for bygg og industri er det ennå umulig å si noe, sier han.