Illustrasjonsfoto: Malin S. Strandberg.

Her er reglene som som gjelder for permitteringer

Boligprodusentenes Forening skriver i en melding mandag kveld at det er en del spørsmål og misforståelser om hvilke regler som gjelder for permitteringer per dags dato. De har derfor satt opp hvilke regler som nå gjelder.

- De foreslåtte endringene om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager med full lønn fra arbeidsgivere, er ikke tredd i kraft ennå. Boligprodusentene vil som regjeringen, at flest mulig byggeplasser holdes i gang, slik at vi opprettholde sysselsetningen og beholder arbeidskraft. Det vil være svært viktig for samfunnet i den kritiske perioden vi er inne i nå, skriver forneingen på sine nettsider.

Varsling om permittering
Hovedavtalen mellom LO-NHO og andre tilsvarende avtaler er varslingsfristen 14 dager. Ved uforutsette hendelser gjelder en unntaksregel om 2 dagers varslingsfrist.

- I en uforutsett situasjon der driften må innstilles helt eller delvis grunnet myndighetsbestemte tiltak, tilsier det som utgangspunkt at unntaksregelen om permittering med frist på to dager gjelder. Det må i alle tilfeller vurderes fra sak til sak. Andre eksempler kan være at det oppstår akutt råvaremangel, oppdrag kanselleres eller utsettes som følge av tiltak og råd fra myndighetene grunnet virusutbruddet. Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte, har man ikke tillitsvalgte så drøfter man direkte med de ansatte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles; intranett eller oppslag på annet vis, men blir man ikke enige, må den enkelte gis skriftlig varsel, skriver Boligprodusentene.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset (nav.no)

Det finnes veiledninger og maler om permittering på arbinn.no:  Veiledning og maler om permittering på arbinn.no (kun for medlemmer av NHO)