Foto: Wikimedia/CDC

Oppdaterte anbefalinger om smittevern på byggeplass - finnes i norsk, engelsk og polsk versjon

BNL har utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern.

- Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte, heter det i en melding fra foreningen.

Les anbefalingene her

Her finner du en engelsk versjon

Her finner du en polsk versjon