Viktig å holde hjulene i gang

For å komme oss gjennom denne krisen trenger vi at politikerne tar ansvar og leder landet gjennom ord og handling. Med krisepakken som ble vedtatt mandag har store deler av næringen fått de virkemidlene man kan forvente i dagens situasjon. Forhåpentligvis vil dette, sammen med en fremoverlent byggenæring, bidra til å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre.

Det er flere momenter det er viktig å ta hensyn til i den ekstraordinære situasjonen verden og Norge nå befinner seg i. Først og fremst handler det om å redde liv og sørge for at færrest mulig blir alvorlig syke som følge av koronaviruset. Med de tiltakene som er satt i verk for å demme opp for smitten, ikke minst her hjemme i Norge, vil dette også medføre store utfordringer for næringslivet. Samtidig er det viktig å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre for at ikke hele samfunnsstrukturen og verdiskapningen skal kollapse.

Her spiller byggenæringen en viktig rolle, med sine 350.000 ansatte og enorme daglige produksjon – over hele landet. Så langt skal det ikke veldig mange byggeplasser som er hardt rammet og stengt ned, men dette utvikler seg som kjent raskt, og hvordan dette ser ut om noen dager er ikke godt å si. Vi vet mange opplever utfordringer på ulike fronter og at permitteringsmulighetene vurderes av flere aktører. Hvor langvarig denne situasjonen blir, og hvor raskt viruset seg sprer seg, vil selvsagt ha avgjørende betydning. Men at landets byggenæring har en størrelse og viktighet til å bidra til å holde nasjonen i gang er hevet over enhver tvil. Derfor er det viktig at alle strekker seg å langt som mulig for å opprettholde driften.

Det var meget viktig at krisepakken kom gjennom behandlingen i Stortinget mandag. Her samlet et bredt flertall seg bak en totalpakke som virkelig vil kunne utgjøre en forskjell. Eksakt hvor mange milliarder kroner denne pakken innbefatter er ikke godt å si, men vi snakker om veldig mange milliarder kroner som stilles til rådighet for å sørge for å holde hjulene i gang, se til at folk ikke mister jobbene sine og at vi ikke får et ras av konkurser rundt om i landet nå umiddelbart.

En slik pakke kan selvsagt ikke hjelpe mot alt eller påvirke alle virksomheter, men den har et bredt omfang og en innretning som vil føre til mange får en litt lettere hverdag enn alternativet ville vært. Alternativet for mange hadde rett og slett vært kroken på døra, og en krise vi som et moderne samfunn knapt har sett maken til. Nettopp derfor er også tilbakemeldingene såpass klare og positive fra næringslivets organisasjoner. Stort sett trekker alle frem flere gode punker i denne planen, selv om enkelte selvsagt skulle ønske enda mer. For det vil fortsatt være slik at en rekke virksomheter vil ha utfordringer, så store at de vil gå under. Forhåpentligvis vil de nye permitteringsreglene se til at færre velger en løsning med oppsigelser slik at ikke så mange blir oppsagt og dermed kan vende tilbake til sine arbeidsplasser noe frem i tid.

Det store spørsmålet nå er selvsagt hvor lenge denne unntaksperioden skal vare. Mange vil klare å holde hodet over vannet, i hvert fall med mandagens krisepakke, en stund. Men det vil bli stadig mer utfordrende om dette trekker ut i tid. Det blir dermed spennende å se utviklingen de nærmeste dagene, og forhåpentligvis vil man etter hvert kunne estimere en mer nøyaktig tidshorisont for når vi kan forvente smittetoppen, og hvilke tiltak som må opprettholdes, eventuelt settes i verk fremover.

Det vil opplagt også komme ytterligere justeringer i krisepakken, og sannsynligvis vil den også bli utvidet fremover. Her må man følge utviklingen kontinuerlig og justere kursen deretter. Slik er det også for byggenæringens aktører. Nå tar man dag for dag, men snart må man også klare å planlegge litt lenger frem i tid.