Teknisk direktør Ansgar Karlsen (t.v.)  og daglig leder Erik Jølberg arbeider for større vekst i TESS.

TESS vokste seks prosent i 2014

Den norske handels- og servicebedriften TESS oppnådde en jevn vekst også i 2014. Omsetningen økte med seks prosent til totalt 2,8 milliarder kroner. Det er den høyeste omsetning noensinne i bedriftens 46-årige historie.

Valutautviklingen det siste årethar ikke vært gunstig for TESS som handelsbedrift. Innkjøpene skjer for en stor del i euro og US-dollar. TESS har imidlertid en rekke fastprisavtaler med større kunder, og har som målsetting å endre prisene kun ved hvert årsskifte, og derfor ble det i årets siste måneder gjort en del mindre lønnsomme leveranser.

Stor aktivitet utenlands

Satsningen på tilstedeværelse ved sentrale knutepunkter i den globale offshoreindustrien fortsetter. I februar åpner et helt nytt servicesenter i Singapore, som den første etableringen i Asia. Sommeren 2014 åpnet TESS Brasil et servicesenter i Rio de Janeiro, som kom i tillegg til den allerede eksisterende virksomheten i Macae. TESS har for tiden 50 ansatte i Brasil. TESS har i mange år hatt virksomhet i både Aberdeen, Esbjerg og Houston-regionen.

- TESS har i tillegg hatt god salgsvekst i Nord-Norge og har i denne forbindelse besluttet å åpne et servicesenter i Narvik. I løpet av den nærmeste fremtid vil TESS åpne Partnershop’s i nært samarbeid med to av storkundene i Hordaland. Partnershop er en avansert integrert forsyningsløsning som sparer større kunder for opptil 20-30 prosent av de totale varekostnadene, heter det i en melding fra selskapet.

Bygger egne næringslokaler

I løpet av de siste par år har TESS satset stadig mer på å oppføre egne næringsbygg. I 2014 kunne både TESS Molde og TESS Ølen åpne dørene i TESS-eide nybygg. I 2015 vil TESS bygge nye næringslokaler på tre forskjellige steder. Det er også satset på utvidelser og modernisering av eksisterende bygg som TESS eier selv.

- I tillegg finnes det planer om enda flere nybygg som ligger lenger frem i tid. I løpet av fjoråret ble det blant annet anskaffet en næringstomt i Sunnhordland og i Haugesund er TESS i ferd med å rehabilitere et nedslitt havnebygg i samarbeid med Karmsund Havnevesen, skriver selskapet.

Ekstra avskrivninger etter oljeprisfall

Foreløpige regnskapstall viser at TESS oppnådde et samlet resultat før skatt på 73,6 millioner kroner i 2014. Driftsresultatet er i realiteten på nivå med 2013. Det endelige resultatet vil påvirkes av en ekstraordinær ukuransavsetning på 40 millioner kroner.

- En svekket norsk krone har gitt høyere pris på importvarene og påvirket TESS-resultatet negativt med om lag 12 millioner kroner. Ukuransavsetningen tilsvarer ti prosent av våre varebeholdninger for offshorerelaterte varer og arbeidsbekledning. Vi tilpasser oss fortløpende til et langt mer motepreget bekledningsmarked, forklarer daglig leder Erik Jølberg, og konstaterer at avsetningene og endringen i kronekursen belaster resultatet med 52 millioner kroner sammenliknet med 2013.

- Bortsett fra utbytte til å dekke formueskatten viderefører vi vår tidligere policy om å reinvestere fortjenesten i firmaene, både innenlands og utenlands. På den måten kan TESS holde seg uavhengig av banker og forsikringsselskaper, og oppnår derfor stor handlefrihet til å fortsette med investeringer både i produktutvikling og nye tjenester og markeder, sier Erik Jølberg.