Daglig leder i TESS as (f.v.) og generalkonsulen i Rio de Janeiro, Helle Klem, under åpningen av TESS Rio. I midten: Commercial Manager Claudio Adario og Business Development Manager Robson Souza – begge TESS Brasil.

TESS i vekst første halvår

TESS nådde en omsetning på 1.414 milliarder kroner i første halvår 2014. Det er den høyeste halvårsomsetning noensinne i slangebedriften.

Omsetningen tilsvarer en samlet vekst på seks prosent sammenliknet med 1. halvår i 2013. Driftsresultatet endte på 89,9 millioner kroner.

Satsningen på en bredere tilstedeværelse i Nord-Norge har båret frukter.

- Omsetningen i de nordligste fylkene økte med 48 prosent. Flere andre regioner har også høyere vekst enn snittet. Noen av de tilknyttede datterselskapene har også hatt en meget god utvikling, heter det i en melding fra selskapet.

Et halvår uten nyåpninger

Det ble ikke åpnet nye servicesentre eller andre nye virksomheter i første halvår. TESS har imidlertid grunn til å håpe på en fortsatt god utvikling, til tross for varsler om mørke skyer i den petroleumsrelaterte sektoren. I juli ble det åpnet nytt servicesenter i Brasil, TESS Rio i Niteroi, og i tillegg skal det åpnes to nye TESS Partnershopper på Vestlandet i løpet av de neste tre måneder.

Det jobbes samtidig med nye utenlandsetableringer. I alt fem servicesentre i Norge vil om kort tid flytte inn i større og mer tilpassede lokaler for å stå bedre rustet til fortsatt vekst. Noen av de nyoppførte næringsbyggene eies av TESS.

Lønnsomme oppkjøp

Fortjenesten i TESS-selskapene er for tiden lavere enn i de virksomhetene som er kjøpt opp. Dette henger sammen med at TESS har tilført de oppkjøpte selskapene nødvendige og ønskede ressurser.

- Det kan være kapital eller kompetanse, og på den måten kan de stolt markedsføres som ”et TESS-firma”, forteller daglig leder Erik Jølberg, som var med på å grunnlegge TESS i 1968.

Det samlede driftsresultatet er omtrent på nivå med fjoråret. Svekket kronekurs og fremtidsrettede investeringer i både eiendom og humankapital har medvirket til at bokført resultat før skatt ligger på samme nivå som 1. halvår 2013.