Termowood åpnet den helautomtiske produksjonslinjen for bygningssytemet Tewo i fjor høst. Nå øker ordreinngangen kraftig. Foto: Jørn Hindklev

Termowood i vekst - kunder oppfordres til å reservere produksjonstid

Selskapet Termowood opplever en så kraftig vekst i ordreinngangen at de nå går ut og oppfordrer kundene til å reservere produksjonstid for å være sikret prioritert leveranse.

Termowood leverer byggsystemet Tewo i isolert massivtre. I en melding til Byggeindustrien opplyser de nå om en kraftig økning i etterspørsel både i Norge og internasjonalt. Termowood åpner nå for at kundene kan reservere produksjonstid for å være sikret prioritert leveranse.

Kraftig økning i ordreinngangen

– Vi opplever en kraftig økning i ordreinngang, og det er særlig to sterke trender nasjonalt og internasjonalt vi er meget godt posisjonert for. Tre som byggemateriale tar markedsandeler grunnet fokus på bærekraft og miljø, og industrielt byggeri med robotisering, digitalisering og systemfokus tar markedsandeler fra tradisjonelt byggeri. Det er veldig positivt for oss at stadig flere får øynene opp for vårt produkt, uttaler daglig leder Erland Lundby i meldingen.

Fabrikksjef Peter Lilja (t.v.) og daglig leder Erland Lundby (t.h.) inspiserer de første platene fra den nye massivtreplatelinjen som ble montert i mai ved fabrikken i Hurdal. Foto: Termowood

Den kraftige veksten gjør at selskapet nå tar grep tidligere enn planlagt for å håndtere den økende etterspørselen. For å gi god forutsigbarhet for kunden, tilbyr Termowood nå kunder å booke framtidige produksjonsdager i fabrikken slik at de er sikret prioritert levering.

Må gå i takt

– Får dere levert til alle kundene slik kapasiteten er i fabrikken i dag?

– Ja, nesten. Litt av utfordringen er å få skalert opp salg og etterspørsel i takt med oppskalering av produksjonskapasiteten. Vi har noen prosjekter hvor vi må forskyver litt på leveransene. For å få et ytterligere vekstvolum må vi ha et bra og profesjonelt system for å levere så godt som mulig i henhold til forventingene vi gir til kunden i prosessen, sier Lundby til Byggeindustrien.

Her kontrollmåles et element av byggesystemet Tewo etter bearbeiding i CNC-sag ved elementlinjen som åpnet i fjor høst. Foto: Termowood

Han forklarer at selskapet uansett ville havnet i denne fasen, men at en kraftig vekst nå har påskyndet behovet for reservering.

Lundby tok over som daglig leder i Termowood i vår, med på laget har selskapet nettopp fått med Peter Lilja som ny fabrikksjef for fabrikken i Hurdal.

– Vårt utgangspunkt er at vi vil skape en best mulig kundeopplevelse med tidlig avklaring av forventet leveringstidspunkt. Samtidig handler det om å legge til rette for forutsigbarhet og best mulig kapasitetsutnyttelse i produksjonen over tid, forklarer Lilja i meldingen.

Fram til nå har selskapet i perioder hatt overkapasitet, mens det er perioder hvor tilgjengelig kapasitet ikke er høy nok til å kunne levere i henhold til alle ønskede leveringsdatoer.

– Det er aldri gøy å måtte forskyve leveranser, og vår innstilling er at vi alltid skal strekke oss langt for å levere som forventet. I perioder med stor pågang, blir det med vårt system naturlig med førstemann til mølla, forklarer Lilja.

Positiv kontatstrøm i 2021

Foreløpig går fabrikken i Hurdal på ett skift, men Lundby fastslår at det ikke vil ta veldig lang før fabrikken vil måtte gå over til to skift.

– Det er likevel fornuftig å utnytte kapasiteten 100 prosent for det første skiftet før vi starter med to skift. Dette en høyteknisk produksjonslinje som krever medarbeidere med god kompetanse og opplæring for å kunne kjøres effektivt, sier han.

Termowood har nylig også etablert en egen produksjonslinje for plateproduksjon i massivtre.

Fabrikken for byggsystemet Tewo er rigget for en total omsetning på 180 millioner kroner på tre skift. Lundby opplyser at Termowood har budsjettert for en omsetning på litt over 20 millioner kroner i 2020.

– Vi satser positiv kontaktstrøm i løpet av 2021, sier han.

Termowood skal også ansette flere medarbeidere. I tillegg til to nye selgere, søker selskapet etter tre nye produksjonsmedarbeidere i Hurdal.

Leverer til utlandet

Også i utlandet har man fått opp øynene for byggsystemet. Internasjonalt har Termowood levert til de første prosjektene i Sverige og England, og selskapet opplyse at flere prosjekter ligger klare for leveranse til Danmark og Nederland, hvor Tewo har etablert sertifiserte partnere for salg. I tillegg går de første prosjektene ut til Grønland og Færøyene de neste ukene, og det arbeides med interesse fra USA.

– Vi arbeider med å etablere flere sertifiserte partnere både i Norge og internasjonalt, og tilrettelegger måten vi arbeider på for dette, forteller salgs- og markedssjef Håkon Rognlien i meldingen.