Tewo Flex er et nytt system for fleksible og gjenbrukbare skillevegger.

Tregründer har startet salg av gjenbrukbare systemvegger

Termowood og Made AS lanserte et nytt og bærekraftig konsept for gjenbrukbare innervegger i 2019. Nå er systemet offisielt klart for salg.

Tewo Flex ble lansert av Termowood og Made messen Bygg Reis Deg i 2019. Nå melder Termowood i en pressemelding at systemet med gjenbrukbare systemvegger er klart for salg.

Tewo Flex er utviklet og designet av norske Made AS. Systemveggene er basert på Tewo sitt patenterte byggesystem; med tewo elementer i isolert massivtre.

– Vi opplever at dette er noe som har vært savnet i eiendomsbransjen og mange har ventet på muligheten til å kunne bestille modulene. Det er derfor gledelig at vi nå endelig har fått produktet lansert på vår hjemmeside, sier Henning Thorsen, gründer av Termowood i meldingen

Eivor Vik, daglig leder og Head of Design i Made og Henning Thorsen gründer i Tewo.

.

Veggene kan enkelt justeres både opp og ned i størrelse, samt tilpasses ulike takhøyder.

– Konseptet gir kunden en fleksibel kontorinnredning, med mulighet for enkel de- og re-montering, gjentatte ganger, uten at det går på bekostning av det estetiske eller miljøet, sier Eivor Vik, designer og daglig leder i Made i meldingen.

Tewo Flex blir produsert i Norge av norsk gran, og veggene er laget av isolert massivtre.

I meldingen opplyses det at Entra tidligere i år viste interesse for modulveggene til ombruksprosjektet i Kristian August gate 13 i Oslo. Deretter ble veggene videreutviklet, og særlig tilpasset prosjektet sammen med kunde og prosjektteam.

Eivor Vik, daglig leder og Head of Design i Made (t.h), foran en av de nyoppførte Tewo Flex veggene i Kristian August gate 13. Her sammen med Noora Kherzi, prosjektansvarlig i Mad arkitekter (t.v).

– Vi er i ferd med å endre fokuset i en hel bransje. Derfor er det viktig for oss å få med oss både kunde og brukere allerede i utviklingsfasen. Våre erfaringer med arbeidet i Kristian August gate, har gitt oss svært verdifull læring, fastslår Thorsen.