Øivind Christoffersen trekker seg som styreleder i Omsorgsbygg. Arkivfoto.

Styreleder i Omsorgsbygg i Oslo trekker seg – direktøren ber om samtaler om sin rolle

Etter brudd på habilitetsregler skal direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg i Oslo diskutere sin rolle med styret. Styreleder Øivind Christoffersen går av.

Administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, har bedt om samtaler om sin rolle. Arkivfoto.

– Administrerende direktør Per Morten Johansen har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert. Bakgrunnen er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket, opplyser Omsorgsbygg i en pressemelding.

Byråden informert

Omsorgsbygg opplyser videre at styreleder Øivind Christoffersen har funnet det riktig å trekke seg som styreleder og har informert byråden om dette.

– Jeg har stått i en situasjon nå, og mener det er riktig at det er andre som bringer foretaket videre, sier Christophersen til NRK.

Det øvrige styret fortsetter av hensyn til foretaket. Inntil videre vil dagens nestleder i styret, Johan Arnt Vatnan, fungere som styrets leder.

Kommunerevisjonen igangsatte undersøkelser etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars. I varslet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Stillinger ikke utlyst

Kommunerevisjonen konkluderte i september med at direktørens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst, skrev Dagbladet 19. september.

Det ble fastslått at mangelen på utlysning strider med kommunens personalreglement, med mindre de hadde fortrinnsrett – noe Omsorgsbygg har hevdet at de har hatt. Ifølge Kommunerevisjonen ble habilitetsreglene brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.

Samtidig ble det fastslått direktøren og forloveren hans hadde et så nært forhold at direktøren var inhabil til å ansette vennen. Kommunerevisjonen fant imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjaldt ansettelsen av HR-direktørens søster og sønn.

Kontrollutvalget ba om undersøkelse

Det var leder i kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H), som på et møte i kontrollutvalget 20. mars i år oppfordret Kommunerevisjonen til å undersøke saken nærmere.

– Det var helt åpenbart at jeg måtte varsle kommunerevisjonen om dette, sa Kvisgaard til Dagbladet i begynnelsen av september.

– Jeg vurderte det som både nødvendig og naturlig at kommunerevisjonen vurderer om det er hold i varselet. Det kan heller ikke utelukkes misligheter og det har kommunerevisjonen en selvstendig plikt til å ettergå, la han til.

Mente påstandene ville tilbakevises

Styret i Omsorgsbygg fikk en kopi av varselet 18. mars i år, hvorpå styret ble bedt om å undersøke om det var hold i påstandene om at ansettelser var foretatt i strid med kommunens regelverk. Den gang konkluderte styret med at det ikke var tilfelle, skrev Dagbladet i begynnelsen av september.

– Min oppfatning som styreleder er at Kommunerevisjonen har tilstrekkelig dokumentasjon til å tilbakevise disse påstandene, sa den nå avgåtte styrelederen Øyvind Christoffersen.

(©NTB)