Fra venstre Henrik Berntsen (prosjektsjef Braathen Landskapsentreprenør AS), Håkon Gran-Henriksen (controller Nordre Follo kommune), Thomas Gillgren (prosjektleder Nordre Follo kommune) og Simen Veium Skotvedt (assisterende prosjektleder Nordre Follo kommune). Foto: privat
Fra venstre Henrik Berntsen (prosjektsjef Braathen Landskapsentreprenør AS), Håkon Gran-Henriksen (controller Nordre Follo kommune), Thomas Gillgren (prosjektleder Nordre Follo kommune) og Simen Veium Skotvedt (assisterende prosjektleder Nordre Follo kommune). Foto: privat

Største enkeltkontrakt noensinne for Braathen Landskapsentreprenør

Braathen Landskapsentreprenør har signert kontrakt med Nordre Follo kommune, verdt 201 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift, for prosjektet Ski torg og gågate.

Utviklingen av torget er basert på kommunens områdeplan for Ski sentrum, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, og kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum. Deler av Øvre torg og parkeringsplassen på Nedre torg midt i sentrum skal forvandles til en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv, heter det i en pressemelding.

Prosjektet omfatter blant annet et parkouranlegg, lekeplass, vanningsanlegg og underjordisk teknisk rom/ bygg, natursteinsbelegg, trær, plen plantebed og regnbed, og dessuten nye møbler av ulike typer.

Henrik Berntsen, avdelingsleder Anlegg, sier at prosjektet er stort og foregår midt i et bomiljø.

– Det vil være viktig med dialog mellom næring og brukere, og kommunen og entreprenør, og det legges opp til et tett samarbeid. Fremdriftsplanen vil ta hensyn til blant annet leveranser, næringsliv og handel, sier han i meldingen.

Byggestart vil være tidlig i 2024, og arbeidene er planlagt ferdigstilt medio 2026.

– Prosjektet har høye miljøambisjoner. Alle gravemaskiner, hjullastere og kraner skal være nullutslippsmaskiner. Transport av masser skal utføres med nullutslippsløsninger. I tillegg til dette er det i prosjektet satt strenge krav til klimagassutslipp på leveranser av granitt, sier administrerende direktør Tom Borthen i pressemeldingen.