Ill. Ratio + Mir

Ill. Ratio + Mir

Braathen landskapsentreprenør sikret seg kontrakt på Livsvitenskapsbygget

Statsbygg har inngått kontrakt med Braathen landskapsentreprenør om detaljprosjektering og etablering av uteområdet rundt det nye Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen i Oslo.

– Store deler av bygningen vil være omgitt av park med varierende opplevelser av blågrønne strukturer og flere områder for opphold, skriver Statsbygg i en pressemelding.

– Vi skal opparbeide et friområde der Gaustadbekken, som i dag går i rør, skal være et sentralt element. Den vil gå gjennom et skogslignende terreng og danne små kulper, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg i meldingen.

– Foran bygningen vil det være en forplass med natursteindekke, som markerer byggets hovedinngang. Dette blir et fleksibelt samlingssted med ulike bruksfunksjoner for studenter og ansatte. Her kommer også et stort utendørs amfi med scene, sier han videre.

– Hele området får et grønt og frodig preg med robuste og naturlige planter tilpasset norsk klima, som også vil tiltrekke seg fugler og insekter, sier landskapsarkitekt og prosjektleder i Statsbygg, Hege Gultvedt.

Kontrakten er på 130 millioner kroner inkludert mrverdiavgift . Det samlete utearealet, som er utformet i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, er på om lag 28 mål. Anleggsgartnerarbeidene starter opp våren 2023 og er planlagt ferdigstilt sommer 2026.