Stor pågang på NOBB-kurs

Over 18 kursdager i år har rundt 200 deltakere fra byggevarebransjen fått opp øynene for hvordan de kan nå kunden gjennom NOBB og elektronisk samhandling.

Grunndata i NOBB (Norsk Byggevarebase) er kanskje ikke det mest spennende norske byggevareprodusenter jobber med. Gjennom 18 kursdager i vår og i høst har derimot 200 deltakere fra bransjen fått vite hva de har å vinne på å være gode NOBBere, og hvordan de skal få det til.

Avdelingsleder Ole Gunnar Honningsøy i Norsk Byggtjeneste.

– Vi vil bevise en gang for alle at kundene bruker denne informasjonen, forteller avdelingsleder Ole Gunnar Honningsøy i Norsk Byggtjeneste.

Honningsøy legger til at kurset nesten utelukkende har fått god tilbakemelding, og at man har sett seg nødt til å holde ekstra kursdager for å komme etterspørselen i møte.

System og samhandling

I dag bruker så godt som alle store byggevarekjeder i Norge NOBB som grunndata for informasjon om byggevarer. Både markedet og forskjellige regelverk krever mer informasjon av leverandørene og at de kan snakke samme språk.

– Vi har merket relativt liten kompetanse på hvordan NOBB brukes av leverandørenes kunder, og nå skal vi øke den. Vi ønsker oss bedre samhandling elektronisk, og det overordnede målet er å få alle til å kommunisere mere effektivt, sier Honningsøy.

Årets kurs har dreid seg om hva leverandørene faktisk får ut av å øke kompetansen på NOBB, og har hatt fokus mot hvordan å bruke systemet for å nå sluttbrukeren.

Rent konkret har det handlet om prosessene i varehandelen og viktigheten av riktig grunndata i NOBB-systemet. Deltakerne har blitt kurset i å bruke NOBB i forskjellige handelsprosesser, samt om endringskonsekvensene som kan oppstå i en virksomhet. I tillegg har deltakerne blitt kurset i elektronisk samhandling.

– Dette opplegget avsluttes gjennom NOBB-konferansen som gjennomføres 29. og 30. oktober hvor vi oppsummerer det vi har erfart gjennom årets kompetanse aktiviteter med et blikk på fremtiden, sier Honningsøy.

Inspirerte NOBBere

Av de rundt 200 kursdeltakerne som lot seg inspirerte under Norsk Byggtjenestes kurs i GS1 Smart Centre i Oslo, var administrerende direktør i Isola, Bjørnar Gulliksen.

Administrerende direktør i Isola, Bjørnar Gulliksen.

– I Isola bruker vi allerede NOBB og EDI i stor grad, men dette kurset ga inspirasjon til å bruke systemet på en mer optimal måte. Vi fikk innføring i en rekke spennende muligheter for logistikk- og produksjonsløsninger, forteller han etter å ha deltatt på kurset.

Gulliksen mener det finnes et stort forbedringspotensial i byggevarebransjen, og at bedre bruk av de systemene som bransjen har til rådighet, er en viktig del av løsningen.

– NOBB gir en unik mulighet til effektiv samhandling i bransjen, og det er viktig at alle bruker det. Da kan alle samarbeide og ta ut felles gevinst. I dag er det mange muligheter vi ikke benytter oss av, påpeker han.