Samler tre varedatabaser i felles verktøy

Med 15 og 20 millioner kroner i potten, utvikler Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste verktøyet de tror vil effektivisere informasjonsflyten i byggenæringen.

Den kommersielle kommunikasjonsplattformen ”IFD Sign On”, som nå er i ferd med å ta form med Forsvarsbygg som en aktiv og krevende kunde, skal binde sammen de tre store bransjedatabasene EFO, NRF og NOBB.

– Målet er å skape en felles plattform som effektiviserer hele informasjonslogistikken i byggenæringen, sier administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste.

Samtidig som de store bransjedatabasene knyttes sammen, skal "IFD Sign On" klargjøres for e-handel og for bruk i BIM.

– Basert på produkt- og miljøegenskaper, skal man enkelt og effektivt kunne søke opp konkrete byggevarer i produktdatabasen, forklarer Halvard Gavelstad.

Bedre rustet for å møte nye krav
Forsvarsbygg, som har arbeidet tett på prosjektet fra starten, tror det nye verktøyet vil gjøre dem bedre rustet til å følge nye og stadig strengere miljø- og innkjøpskrav.

– I flere av de nye stortingsmeldingene som berører byggenæringen, pekes det på at det offentlige skal bruke innkjøpsmakten til både å rasjonalisere og å gjøre byggenæringen grønn. Med et verktøy som dette vil det være mulig for oss gjennomføre en del av de politiske intensjonene som ligger der. Vi ønsker å være en pårdriver for en slik utvikling, sier ansvarlig for prosjektet i Forsvarsbygg, Knud-Fredrik Mohn.

Han sier potensialet for å spare både tid og penger vil være stort med en felles produktdatabase for hele byggenæringen.

– Vår gevinst ligger i det å bestille riktige produkter, i tillegg til at vi får muligheten til å foreta materialopptelling før vi setter opp et bygg. Da kvalitetssikrer at vi beskriver noe som faktisk eksisterer. I dag beskriver vi altfor mye som ikke finnes, sier Mohn.

Workshop
Nylig var de ledende produsentene innen bygg, VVS og elektro samlet til en felles workshop der innhold sto høyest på agendaen. Tanken er at de store skal trekke resten av næringen med seg.

– Dette er jo et stort løft, og en ting er hva vi gjør på det tekniske- og den IT-delen av plattformen. Men om dette skal bli et vellykket verktøy, så må vi ha innholdet på plass. Produsentene er positive og tilbakemeldingene så langt, gjør meg optimistisk, sier Gavelstad.

En av de som deltok på samlingen var produktsjef Thomas Mila i Norgips.

– Vi har allerede kommet godt i gang. For oss er det dessuten svært viktig å være med på workshoper som denne, for å påvirke og gi innspill til hvordan denne produktdatabasen blir seende ut til slutt. Dette er en utvikling vi som produsenter er nødt til å være med på, sier Mila.

Nettopp det tror daglig leder Bjarne Haugland i VA og VVS Produsentene (VVP) er et viktig poeng.

– De som ikke henger med her, vil rett og slett stenges ute av mange kunder. Kunder som Forsvarsbygg, Statsbygg og andre store aktører vil skille ut disse produsentene gjennom disse produktdatabasene, sier Haugland.

Klar for markedet neste år
Han tror det vil være en nær sammenheng mellom kvalitet i produktet og kvalitet i produktdataene.

– De som ikke leverer kvalitet i produktdataene, har antakelig heller ikke kvalitet i produktet, tror Haugland.

IFD Sign On er laget for å fungere i et webgrensesnitt gjennom ulike innkjøpssytemer og BIM-modellen. Verktøyet skal være klart for markedet i løpet av første kvartal neste år.