Elektronisk handel i byggenæringen gir milliongevinster

Ved å ta i bruk såkalt sømløs elektronisk behandling (EDI) i ordrebehandlingsprosessen fra bestiller til leverandør, kan byggenæringen spare millioner av kroner.

Nå implementeres en EDI-standard for handels-meldinger som vekker internasjonal oppsikt.

I 2009 iverksatte Industri og Handel i byggenæringen et samarbeid for å etablere en felles standard for handelsmeldinger, dvs. fra ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel til faktura. Prosjektet ble støttet økonomisk av Innovasjon Norge. Standarden, som ble ferdig i november 2012, er nå under implementering.

Stor interesse fra byggevarekjedene
- Alle byggevarekjedene, som er organisert i Virke Byggevarehandel, ønsker å ta i bruk EDI, fastslår styreleder Tom Borthen, som også er adm. direktør i Løvenskiold Handel a.s som blant annet driver MAXBO kjeden.

Løvenskiold Handel a.s er sammen med Byggmakker Norge AS og Optimera AS pilotbedrifter fra Handelen i EDI-implementeringen.

Ifølge Borthen viser svenske undersøkelser at sømløs elektronisk samhandling (EDI) i varedistribusjonen kan gi direkte besparelser på 1- 3 prosent.

Industrien ser store gevinster
Også industribedriftene har forventinger til EDI.

– Dersom alle byggevarekjedene utnytter mulighetene som ligger i EDI, vil dette helt klart gi økt effektivitet i hele byggenæringen, sier styreleder i Byggevareindustrien, adm. direktør Jon Karlsen i Glava AS som er pilotbedrift for industrien sammen med Isola AS og Moelven Wood AS.

Blant de fremste i verden på varedatabaser
Norsk Byggevarebase (NOBB) inneholder informasjon om alle byggevarer som benyttes i en byggeprosess.

- Når det gjelder varedatabaser som grunnlag for EDI-handel ligger vi helt i front internasjonalt, sier adm. direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS. Målet er å koble handelsmeldingene til den aktuelle digitale bygningsinformasjonsmodellen (BIM) hos byggherre og entreprenør.

-Vi har kommet langt i dette arbeidet, og satser betydelige ressurser på videreutvikling av databasen med utgangspunkt i de behov byggenæringen har, sier Gavelstad.