Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: Einar Aslaksen
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: Einar Aslaksen

Sterk vekst i nyboligsalget for OBOS

OBOS har så langt i år solgt over 3.000 nye boliger i Norge og Sverige, en økning på 24 prosent. Samtidig har konsernet nesten 6.700 boliger i produksjon ved utgangen av september.

Det skriver OBOS i en pressemelding onsdag.

– Boligsalget hittil i år har vært meget bra. Vi har planlagt flere salgsstarter utover høsten og vinteren for å holde tilbudssiden oppe, mye takket være en langsiktig tomteinvesteringsstrategi som sikrer tilgang på byggeklare tomter. Vi har klart å bruke våre finansielle muskler til å sette i gang bygging av svært mange nye boliger til medlemmene våre de siste årene, og vil framover opprettholde en rekordhøy boligproduksjon. Det er et viktig bidrag til på sikt å få ned boligprisene – spesielt i Oslo og andre steder med stort prispress, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Siden 2018 har OBOS nå lagt ut 1.000 boliger med boligmodellene OBOS Deleie og OBOS Bostart.

– Vi planlegger å trappe opp satsingen på disse løsningene betydelig. Til nå har målet vært å kunne tilby medlemmene 1.000 slike boliger hvert eneste år, men vi ser at både etterspørselen og vårt ansvar som boligbyggelag tilsier at vi bør forsterke satsingen ytterligere. Ingen andre aktører er i nærheten av å kunne tilby slike løsninger i så stort volum. Vi håper flere boligbyggere, både private og offentlige, vil gjøre det samme. Det må en samlet og kraftfull innsats til for å hjelpe flere inn på boligmarkedet, sier OBOS-sjefen.

OBOS hadde ved utgangen av tredje kvartal solgt 3.062 boliger i Norge og Sverige til en verdi av 13 milliarder kroner. Dette er 24 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Boligbyggerkonsernet har 6.696 boliger i produksjon,21 prosent flere enn på samme tid i fjor. De har igangsatt bygging av 2.963 boliger, 12 prosent flere enn på samme tid i fjor, og så langt i år har de ferdigstilt 1.906 boliger. Dette er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 2.209 boliger på samme tid i fjor.