Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

- Egen bolig nær uoppnåelig

Sykepleierindeksen viser at det nå er nær umulig for folk med vanlige inntekter å kjøpe bolig på det sentrale Østlandet.

Det skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Tirsdag presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS, sykepleierindeksen for første halvår 2021, under Arendalsuka.

- Utviklingen i indeksen i første halvår 2021 viser at muligheten for å boligeier for vanlige lønnsmotakere i Norge er blitt ytterligere redusert. Boliger tilgjengelig for sykepleieren går ned i alle byer i Norge, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

- De reduserte utlånsrentene har ikke kommet sykepleieren til gode på grunn av gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften. Andelen boliger en sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt ytterligere gjennom første halvår, sier han.

Problematisk høye boligpriser på Østlandet

Sykepleierindeksen

– Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

– Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

– Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

– Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Kilde: Eiendom Norge

Indeksen viser at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at regul

eringene gjennom boliglånsforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere her.

- Bare 1 til 3 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe i første halvår 2021, sier Francke Lund.

Synker  markant i Tromsø

Utover Østlandsområdet er det Tromsø som har lavest tilgang til boligmarkedet. Også her synker sykepleierindeksen markant fra 17,3 prosent av boligene omsatt i 2020 til 12,7 prosent i første halvår.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 22,8, 29,4 og 25,8 prosent, forteller Francke Lund.

- Svært høye boligpriser kan ha negative konsekvenser på utviklingen i økonomien og tilgangen på arbeidskraft, sier han.

Høyere renter og mer boligbygging

Boligprisutviklingen har allerede begynt å flate ut, og det er godt nytt for sykepleieren. Men det er også varslet høyere renter de neste årene, står det i pressemeldingen.

- Høyere renter vil gi mer moderat prisutvikling i boligmarkedet, men også høyere lånekostnader. Derfor venter at vi sykepleierindeksen vil stabilisere seg på dagens nivå fremover, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge

- Renten er svært viktig for utviklingen i boligmarkedet, men på både kort og lang sikt er det boligtilbudet som avgjør, sier han.

- På grunn av høyt nyboligsalg den siste tiden vil vi få økt boligbygging i årene fremover. Det er bra, men det må ikke bli en hvilepute for kommunene. Bolig er en vare det tar lang tid å frembringe. Derfor må myndighetene ha full oppmerksomhet på reguleringsreserve og effektive byggeprosesser.

Skattegrep

- En ny regjering må også ta raske og enkle grep på skattesiden. Dokumentavgiften innebærer at staten tar boligkjøperes egenkapital og svekker spesielt førstegangskjøperes kjøpekraft. Å fjerne dokumentavgiften vil senke terskelen for å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen.

- Likningsverdisystemet basert på Eiendom Norge data må også forberedes. Dagens system er svært tilfeldig og gir enkelte med svært dyre boliger enorme rabatter i formuesskatten. Dette er urettferdig, og bidrar heller ikke til å gjøre skattesystemet nøytralt. Dette er et system det er lett å forbedre med dagens teknologi, avslutter han.