Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Statsbygg støtter byggenæringens innleieregler

Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen går ut med full støtte til BNL og Fellesforbundets avtale om felles anbefalinger for innleid arbeidskraft.

– Vi ønsker å bekjempe sosial dumping og uverdige ansettelsesforhold, uttaler Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen i en melding på Linkedin torsdag.

– Derfor er jeg glad for at Byggenæringens landsforening og Fellesforbundet er blitt enig om en avtale om at ingen skal ansettes i kontrakter på under 80 prosent, fortsetter Nikolaisen i meldingen.

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet har blitt enige om en rekke anbefalinger for BNLs medlemsbedrifter og for bygg- og anleggsnæringen forøvrig. Anbefalingene omfatter:

  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn
  • De innleide skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji

Statsbygg skrier i meldingen sin torsdag at de ønsker byggeplasser med gode, forutsigbare og trygge arbeidsforhold for alle, noe de blant annet mener bidrar til god kvalitet på utførte arbeider og færre byggefeil. Den store statlige byggherren skrive videre at de også har invitert BNL og Fellesforbundet til samarbeid om utforming av nye kontraktsbestemmelser.

– At de nå har kommet fram til en avtale om at ingen skal ansettes i kontrakter under 80 prosent er vi derfor glade for, sier Nikolaisen i pressemeldingen fra Statsbygg.