Kanselliet ved den norske ambassaden i Washington ble rehabilitert i 2021. Foto: Statsbygg
Kanselliet ved den norske ambassaden i Washington ble rehabilitert i 2021. Foto: Statsbygg

Statsbygg investerte for 6,6 milliarder i 2021

Statsbygg nådde et driftsresultat på 2,16 milliarder i fjor, viser den store, statlige byggherrens årsrapport. Totalt ferdigstilte Statsbygg 18 bygg i løpet av 2021.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding onsdag.

– 2021 ble nok et krevende og uvanlig år som følge av direkte og indirekte konsekvenser av pandemien. Våre ansatte har stått på under krevende forhold og sikret at Statsbygg også i 2021 har god måloppnåelse på de fleste områder, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Årsrapporten er lagt fram for Kommunal- og distriktsdepartementet, og den viser blant annet at det totale eiendomsarealet som Statsbygg forvalter, for første gang passerte tre millioner kvadratmeter. Totalt 18 byggeprosjekter ble ferdigstilt i løpet av 2021. Blant disse var Campus Ås, det nye mediehuset for Høgskulen i Volda, rehabiliteringen av kanselliet i Washington og Trondheim fengsel avdeling A, skriver Statsbygg.

I 2021 kjøpte Statsbygg eiendom for 282,7 millioner kroner og solgte eiendom for 1,1 milliard kroner. Årsrapporten viser, ifølge pressemeldingen, at arbeidet med universell utforming av byggene i Statsbyggs portefølje er i rute frem mot 2025, og i 2021 ble det ferdigstilt universell utforming-prosjekter i 35 bygg.

Statsbygg har, ifølge pressemeldingen, hatt en rekke viktige oppdrag i tidligfase i form av planutredninger, planer for campusutvikling, konseptvalgutredninger og eiendomsutviklingsplaner i løpet av 2021.

43 rådgivningsoppdrag for statlig innleie av lokaler i markedet var også under arbeid i 2021. Statsbygg skriver i pressemeldingen at de nye leiekontraktene har gitt areal- og kostnadsbesparelse på rundt 50 prosent, beregnet til 786 millioner kroner over kontraktenes levetid på ti år.