Slik foreslås den nordlige tunnelåpningen i Kjøde i Selje. Illustrasjon: Snøhetta / Kystverket

Stad skipstunnel får likevel fem millioner i planleggingsmidler

Stad skipstunnel fikk ingen penger da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober. Nå melder NRK Sogn og Fjordane at regjeringspartiene har snudd.

Ifølge NRK Sogn og Fjordane har regjeringspartiene blitt enige om å sette av fem millioner kroner på Statsbudsjettet 2020 til å sikre fremdriften i videre planlegging av Stad skipstunnel. 

Styringsgruppen for skipstunnelen ønsket i utgangspunktet syv millioner kroner i planleggingsmidler for å sikre byggestart i 2021, men er fornøyde med at de nå får penger.

– Det er en veldig god start, sier Randi Humborstad, prosjektleder for Stad skipstunnel sin styringsgruppe til NRK Sogn og Fjordane.

Hun understreker at dette verken er penger til selve byggingen eller oppstartsmidler.

Ifølge Humborstad er det i statsbudsjettet for 2021 hovedkampen nå står.

– Det er da denne regjeringen må levere dersom de skal følge opp Nasjonal transportplan der Stad skipstunnel ligger inne, fullfinansiert, sier hun.

Stad skipstunnel skal krysse Stadlandet i Selje kommune og vil ifølge Kystverkets nettsider være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, ha en bredde på 36 meter.

Tunnelen vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas i det værutsatte Stadhavet.

Det er satt av 1,5 milliarder kroner til prosjektet i første planperiode i NTP 2018 – 2029 og 1,2 milliarder kroner i den andre planperioden.