Slik foreslås den nordlige tunnelåpningen i Kjøde i Selje. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketDet bygges bru og rasoverbygg over den sørlige tunnelåpningen i Moldefjorden. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketDet bygges bru og rasoverbygg over den sørlige tunnelåpningen i Moldefjorden. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketStad skipstunnel blir 1,7 kilometer lang, 49 meter fra havbunn til tak, og 36 meter bred. Illustrasjon: Snøhetta / Kystverket

Utgreier Stad skipstunnel for 21. gang

30 år med utgreiinger av Stad skipstunnel i Sogn og Fjordane har gitt 20 rapporter, men nå ønsker politikerne en til fra Kystverket.

Det skriver NRK i en artikkel på sine nettsider.

– Det kan virke som en parodi. Det er vel ingen samferdselsprosjekt i Norge som har hatt så mange utgreiinger, sier ordfører i Selje kommune, Stein Robert Osdal (KrF), til statskanalen.

Stad skipstunnel er foreslått bygget for å krysse det værutsatte Stadlandet i Selje.Tunnelen kan bli 1.700 meter lang, og prisen var ment å bli 2,7 milliarder kroner. Like før jul bestilte Samferdselsdepartementet utgreiingsrunde nummer 21. Den nye utgreiingen skal være ferdig 15. juni i år. Årsaken er at ulike rapporter har ulik pris på tunnelen, skriver NRK.

20 ulike rapporter har hittil gitt ulike svar. I fjor kom den foreløpig siste av dem, Kvalitetssikring 2.

Prisen for tunnelen ble i denne rapporten satt til 3,7 milliarder kroner, én milliard mer enn Kystverket tror. Rapporten slo også fast at tunnelen vil ha liten effekt for sikkerheten, fordi båtene er blitt større og fiskefartøyene færre. Tunnelen ble slått fast å være samfunnsøkonomisk svært ulønnsom.

Tilhengerne av tunnelen mener på sin side at rapporten tar feil, og at den undervurderer nytten av tunnelen.