Spacemaker vant Byggenæringens Innovasjonspris

Spacemaker AS stakk av med Byggenæringens Innovasjonspris 2019 under Innovasjonskonferansen på Bygg Reis Deg fredag.

Administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin Nybø (fra venstre), Helene Margrethe Bøhler i Spacemaker, juryleder Kristin Malonæs i Innovasjon Norge og Anniken S. Hofgaard i Spacemaker.

‒ Spacemaker er en game-changer i byggenæringen, og det blir svært spennende å se hva fremtiden bringer, sier Gunnar Nybø i Bygg Reis Deg.

Spacemaker har utviklet en selvbetjent programvare som ved hjelp av kunstig intelligens utreder alternative løsninger for byggeprosjekter og bidrar som beslutningsstøtte til arkitekter, eiendomsutviklere og myndigheter.

Ifølge årets juryleder Kristin Malonæs fra Innovasjon Norge var det svært krevende å kåre en vinner.

‒ Årets finaleheat er det sterkeste vi har hatt noen gang, og alle er verdige vinnere. Spacemaker har tatt teknologiutviklingen til neste nivå, og er en strålende representant for fremtidens byggenæring.

Fortsetter å innovere

Helene Margrethe Bøhler og Anniken S. Hofgaard mottok prisen på vegne av Spacemaker.

‒ Det var veldig stas. Det var veldig mange gode kandidater så vi er veldig ydmyke, sier Bøhler til Byggeindustrien etter å ha tatt imot prisen.

De to matematikerne tror innovasjonsprisen vil fungere som en god inspirasjonskilde for Spacemaker-teamet når de fortsetter jobben med å utvikle tjenestene sine og fortsette innovasjonen i byggenæringen.

‒ Det er dette vi drives av. Når man er gründer brenner man for det man gjør selv, men når andre også ser at det ar stor verdi, er det kult. Det blir en liten boost å komme tilbake til kontoret med blomster og diplom, sier Hofgaard.

Spacemaker har så langt fokusert på å optimalisere utformingen av boliger, men de to Spacemaker-matematikerne forteller at det fremadstormende selskapet har planer om å erobre større deler av bygg- og anleggsnæringen.

‒ Vi fortsetter hele tiden å innovere, og vi ser også på mulighetene i anleggsbransjen. Vi ser både på infrastrukturprosjekter og på større kontorbygg, sier Hofgaard.

Juryens begrunnelse:

«Byggenæringens Innovasjonspris 2019 går til en aktør, som på imponerende vis har bidratt til en revolusjonerende utvikling, mer bærekraftig og konkurransedyktig norsk byggenæring.

Bedriften har gjennom ungdommelig pågangsmot og smarte hoder funnet nye veier ved å ta i bruk ny teknologi.

Her lar kundene seg begeistre av gode resultater mens de etterlyser «de voksne» på arbeidsplassen. Produktet bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase og maksimalisere mulighetene, innsikten og redusere risiko for utbygger.

Juryen er dypt imponert og fascinert av selskapets utvikling og dokumenterbare gevinster for kundene spesielt og samfunnet generelt.»

Juryen har bestått av:

  • Leder: Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge.
  • Ann Ingeborg Hjetland, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening
  • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA
  • Hege Schøyen Dillner, leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid, Grønn Byggallianse
  • Aslaug Koksvik, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel
  • Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustrien.