Håvard Haukeland (t.v.) og Carl Christensen har startet opp gründerbedriften Spacemaker.

Spacemaker vil revolusjonere byggebransjen med AI-teknologi

Spacemaker har utviklet kunstig intelligens som kalkulerer optimale utbyggingsløsninger på tomter i hele verden. Torsdag lanserer de verktøyet som de mener skal revolusjonere byggebransjen.

– Vi er det første selskapet i verden som har utviklet en slik teknologi. Målet er at det digitale verktøyet skal revolusjonere måten man utvikler byer og tettsteder på, sier Håvard Haukeland, daglig leder i Spacemaker.

På torsdag lanserer gründerbedriften første versjon av det digitale verktøyet på arrangementet Proptech i Oslo.

– Byggenæringen henger etter i den digitale utviklingen. I dag finnes ingen digital beslutningsstøtte i planfasen. Det er rart, for det er i planfasen 50 prosent av gevinsten skjer, sier Haukeland.

Finner milliarder av løsninger

Han sier bransjen i dag engasjerer arkitekter i tidlig fase av eiendomsutviklingen, som med tegneverktøy og prøving og feiling tester ut rundt 10 til 20 løsninger per tomt.

– Verktøyet vi har utviklet tester også ut ulike utbyggingsløsninger på tomter. Forskjellen er at vi tester ut flere milliarder ulike løsninger – i rekordfart. Det gjør vi ved hjelp av flere titusen av de kraftigste prosessorene i skyen, sier Haukeland og legger til:

– Hvis man for eksempel vil bygge 30 boliger på en tomt finnes det milliarder av matematiske kombinasjoner å bygge dem på. Enkeltpersoner klarer ikke se alle mulighetene. Derfor bruker vi kunstig intelligens. Teknologien oppdager muligheter som man ellers ville oversett fordi det ville krevd et ufattelig antall timers prøving og feiling fra arkitekter, ingeniører og andre fagpersoner.

Kalkulerer salgbare kvadratmeter

Haukeland forklarer at verktøyet deretter sorterer ut løsningene som gir eiendomsutviklerne best utbytte av tomtens potensial.

– Verktøyet kalkulerer hvordan du bygger smartest mulig, og hvilke grep du kan ta for å optimalisere tomtens verdi. Vi finner blant annet ut hvor mange gode, salgbare kvadratmeter som kan bygges. I tillegg finner vi rasjonelle måter å bygge på, som utnytter tomtens gode kvaliteter, sier han.

Haukeland forklarer at kunden selv kan plotte inn ulike variabler som skal vektlegges i utbyggingsprosjekter, for eksempel utsikt, sol- og støyforhold.

– Kunden «scorer» deretter variablene ut ifra hvilke som er viktigst. Verktøyet vil så finne løsninger som tar hensyn til alle kvalitetene, men prioriterer de som er vektet høyest, sier han.

Forskningsprosjekt

Haukeland opprettet Spacemaker sammen med Carl Christensen og Anders Kvåle i august i fjor, men har jobbet med løsningen i flere år.

Günderne mener byggebransjen vil spare enormt med tid og ressurser på programmet.

– Mens man i dag ofte må vente noen uker på for eksempel en støyberegning, kan programmet gjøre samme beregning på noen sekunder. Visjonen vår er at alle parter i et byggeprosjekt skal kunne sette seg rundt et bord med verktøyet vårt, finne løsninger i fellesskap og gjøre beslutninger i samtid. Det muliggjør en helt annen type informasjonsflyt og samhandling enn i dag, sier Haukeland.

Den digitale løsningen er blant annet del av et 4-årig forskningsprosjekt, med støtte fra blant annet Aspelin Ramm, AF Eiendom, Stor-Oslo Eiendom og Sintef.

Spacemaker har mottatt 15 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Simula, og fremheves som en av de mest spennende eiendomsteknologibedriftene i Europa.

Les mer om Spacemaker i utgave 17 av Byggeindustrien.