Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) varslet søndag oransje flomfarenivå Hordaland, Sogn og Fjordane og berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig økning i vannføringen. Foto: Tage Skjaak Moen / NTB scanpix

Snøsmelting årsak til storflom

NVE var forberedt på de store vannmassene i de indre strøkene i helgen, og de var særlig bekymret på grunn av snøsmelting fra fjellene.

Før helgen meldte meteorologene om store nedbørsmengder spesielt på Vestlandet, men også i indre strøk.

På grunn av de store nedbørsmengdene og de høye temperaturene som var meldt, gikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fredag ut med varsel om oransje farenivå i enkelte områder.

Farenivået ble opprettholdt lørdag og søndag, samt oppgradert til rødt i utsatte områder. Flommen har særlig vært kritisk i områdene Skjåk, Vågå og Luster.

– Enkelte steder har snøsmelting vært hovedårsaken, mens andre steder har nedbør vært hovedårsaken. Det var meldt om høye temperaturer, men det var ikke ventet at det skulle bli så varmt, sier vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i NVE.

Mandag formiddag opplyser han at vannmassene er på vei tilbake de aller fleste steder.

– Mange steder går det raskt tilbake, men i enkelte vassdrag tar det litt lengre tid før vannmassene trekker seg tilbake, sier han.

Det er ventet at Gudbrandsdalslågen vil opprettholde gult farenivå for flom utover formiddagen og ettermiddagen, men vannstanden vil avta.