Veier i vest stengt på grunn av flom og ras

Flomfaren er på oransje nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane, og flere veier er stengt på grunn av flom og ras. Også i Møre og Romsdal skaper regnet trøbbel.

NVE varslet lørdag formiddag flomfare på oransje nivå for Hordaland og Sogn og Fjordane, og gult nivå for Sunnmøre.

– Det har kommet 70-100 millimeter regn mange steder første del av lørdag, og det vil fortsette med tidvis kraftig nedbør til utpå kvelden. Nedbøren vil komme som regn til topps i fjellet, og der det ligger snø eller bre, vil det bidra til økt vannføring. Det er flomvannføring i flere vassdrag, heter det på Varsom.no.

Lørdag ettermiddag og søndag ettermiddag og kveld ventes periodene med mest intens nedbør, 40-50 millimeter i løpet av seks timer.

Flere veistrekninger er allerede stengt på grunn av alt regnet.

Det gjelder blant annet fylkesvei 345 i Modalen i Hordaland og fylkesvei 422 i Hjelmeland i Sogn og Fjordane, som begge er stengt på grunn av flom.

Geirangervegen mellom Geiranger og Langvatn er stengt på grunn av steinras.

– Entreprenøren har besluttet å stenge strekningen inntil videre på grunn av fare for nye ras, tvitrer Vegvesenet.