Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF mener instituttet må vokse.Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (fra venstre), økonom Kjell Nordström, konferansier Jon Niklas Rønning og instituttleder Hanne Rønneberg.Instituttsjef Hanne Rønneberg i SINTEF Community.Økonom og forfatter Kjell Nordström.Komiker og musiker Jon Niklas Rønning var konferansier under SINTEF Communitys instituttdag.SINTEFs arbeidsmiljøpris gikk til medarbeiderne ved Ingeniørgeologisk og bergmekanisk laboratorium, og Trond Larsen tok imot diplom og Twist på vegne av kollegene.

Slik skal nye SINTEF Byggforsk få enda større betydning

SINTEF Community arrangerte denne uken instituttdag hvor de snakket om skiftet fra SINTEF Byggforsk og om hvordan de skal gjøre en enda større forskjell som et ledende forskningsinstitutt i Norge.

Mandag ble det klart at SINTEF Byggforsk skifter navn til SINTEF Community. Dagen etter møttes hele instituttet i Trondheim.

Instituttdagen ble åpnet av instituttleder Hanne Rønneberg, som deretter overførte styringen av dagen til komiker og musiker Jon Niklas Rønning.

– SINTEF Community skal drive aktiv og modig kommunikasjon som skal være kunnskapsbasert. Vi er der mennesker møtes, lever og arbeider, og vi er der vi ferdes. Alt vi gjør har ett mål for øye: Teknologi for et bedre samfunn, sa Rønneberg da hun ønsket velkommen.

Større og bedre

Etter at konferansier Jon Niklas Rønning blant annet hadde kanalisert sin indre Ole Paus og delt en ukjent Ole Paus-sang om laboratoriesjef Einar Bergheim, var der konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv som var første hovedtaler på instituttdagen.

– For å realisere visjonen vår, må vi ha muskler, og det har vi bygget over de siste årene. SINTEF i dag går vesentlig bedre enn SINTEF har gjort på lenge, sa Gjørv.

Konsernsjefen er godt fornøyd med resultatsutviklingen i SINTEF, men ønsker stadig at instituttet skal vokse seg større med en stadig høyere publiseringsgrad.

– Som stiftelse må vårt mål være å skape mer impact. FNs bærekraftmål viser at det er veldig mye som gjenstår å gjøre her i verden, og derfor blir det viktig at SINTEF vokser, slo hun fast.

Nye utfordringer

Gjørv trakk frem en økende og aldrende befolkning, urbanisering, lav produktivitet i byggenæringen og aldrende infrastruktur og offentlige bygg som sentrale problemer som samfunnet nå står overfor.

– Dette er utfordringer som alle lurer på hvordan vi skal løse. Her må SINTEF være med og vise vei, sa hun.

I FN-kommisjonen for næringsliv og bærekraftig utviklings rapport «Better business – Better world», trekkes mobilitetsløsninger frem som den største verdiskapingsmuligheten i 2030, tett fulgt av helse, ren energi og rimelige boliger.

– Vi jobber for å posisjonere SINTEF for å være med og gripe disse mulighetene på vegne av AS Norge, sa Gjørv.

Senere i programmet på instituttdagen ventet blant annet et innlegg om fremtiden fra økonom og forfatter Kjell Nordstöm, presentasjoner av gode forskningsprosjekter i SINTEF og diskusjon rundt det nye SINTEF Community.