Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

Godt resultat for SINTEF i 2018

SINTEF fikk et godt økonomisk resultat i 2018. Resultat før skatt ble 201 millioner kroner.

Netto driftsinntekter var 2,77 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent fra 2017. Driftsresultat ble 185 millioner kroner, mot 206 millioner i 2017. Korrigert for engangseffekter ble driftsresultatet i 2018 noe bedre enn året før.

Resultatet gir en netto driftsmargin på 6,7 prosent, mot 7,6 prosent i 2017. SINTEFs mål er en netto driftsmargin på minimum 5 prosent over tid.

- Jeg er godt tilfreds med SINTEFs resultat i 2018. Etter flere krevende år, trenger SINTEF en inntjening på dette nivået for å investere i vår forskning, slik at vi kan være med å utvikle verdiskaping og gode samfunnsløsninger for Norge i årene som kommer, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en pressemelding.

SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2018 ble det investert 73 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. De siste ti årene har SINTEF investert vel 1,3 milliarder kroner.

Den finansielle posisjonen er robust. Pr. 31.12.2018 har SINTEF en egenkapital på 2.500 millioner kroner, som er 59 prosent av totalkapitalen. Denne kapitalen er i hovedsak plassert i eierskapet i forskningsaksjeselskapene og i laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.