Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand og K. Apeland
Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand og K. Apeland

Slik blir den nye helikopterbasen i Bergen

Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand og K. Apeland er kåret til vinnere av den begrensede plan- og designkonkurransen om ny helikopterbase i Bergen, med forslaget «Nygårdsfyret».

Konkurransen ble gjennomført av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Bergen HF som er byggherre for helikopterbasen. Dagens base ligger på Grøneviksøren og skal flyttes til Nygårdstangen ved Store Lungegårdsvann, i Bergen sentrum.

I «Nygårdsfyret» er strategien å skape et særegent og ikonisk bygg, som samtidig er stedsspesifikt og funksjonsspesifikt, løst innenfor et helhetlig grep. Byggets spesielle funksjon på en offentlig tilgjengelig tomt tillater at det skapes en «skreddersøm» der optimalisering for programmet, forholdet til omgivelsene og arkitekturen sees i sammenheng. Prosjektet foreslår å minimere byggets fotavtrykk og overdekket areal innenfor reguleringen, og samtidig gjøre helikopterbasen til en opplevelse og en attraksjon i parkdraget langs Store Lungegårdsvann, både visuelt og funksjonelt. Under landingsplattformen skapes et nytt byrom som inkluderer en offentlig plass for aktivitet, opphold og kontakt med vannkanten, skriver arkitektene i en pressemelding.

Juryen trekker frem at vinnerforslaget har et konsept som er gjennomført i alle ledd, både i landskapet, som bygningskropp og i planløsningen. Bygningskroppen fremstår som monumental, og gir assosiasjoner til soliditet og trygghet, i tråd med helikopterbasens programmatiske behov.

«Med samme sirkulære formspråk på base og plattform skapes et helhetlig utrykk. Plattformen og basen bindes godt sammen, samtidig som de danner en åpen og oversiktlig portal seg imellom. Gjennomgangen mellom plattformen og basen gir publikum en fin mulighet til å gå gjennom bygget», skriver de.

- Prosjektet er nøye planlagt med hensyn til effektivitet i daglig drift og krisesituasjoner. Organiseringen av viktige beredskapsfunksjoner er optimalisert og strategisk plassert med nærhet til hangar og plattform for å sikre en smidig og effektiv flyt under utrykninger, sier Martin Brandsdal, arkitekt i Hesselbrand i meldingen.

- Materialene må kunne tas fra hverandre og gjenbrukes i andre prosjekter fremtiden, selv om de i denne fasen av sin levetid er optimalisert for å ivareta funksjonene i helikopterbasen. Dette er en utfordring vi står ovenfor i alle nye prosjekter i da, sier Henrik Poulsson, arkitekt i GHA i samme melding.