Griegakademiet skal bli en ledende institusjon for musikkutdanning. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/Turzen
Griegakademiet skal bli en ledende institusjon for musikkutdanning. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/Turzen

Disse tre skal planlegge og bygge Griegakademiet

Statsbygg har tildelt Constructa Entrepenør, samt rådgiverne Nordic Office of Architecture og Norconsult, oppdraget med å planlegge og bygge Griegakademiet i Bergen. De nye lokalene blir på cirka 9.500 kvadratmeter.

Prosjektet er ifølge en pressemelding avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet for at det skal kunne gjennomføres. Ved eventuell ferdigstillelse vil Griegakademiet, sammen med resten av fakultetet for kunst, musikk og design, utgjøre Campus Møllendal for Universitetet i Bergen.

– Sentralt i det arkitektoniske konseptet er å bruke bygget som en åpen monter hvor byens innbyggere kan få innblikk i hva som skjer innenfor og ta del i livet og aktiviteten, sier Eva Schwärzler, arkitekt i Nordic Office of Architecture, i pressemeldingen.

Utviklingsfasen har blitt ledet av Constructas Kenneth Bøe, mens Johannes Gullbrå blir prosjektleder for samspillsfasen og gjennomføringsfasen. Constructas team har i tillegg bestått av prosjektutviklere og kalkulatører. Nordic Office of Architecture leverte løsningsforslagets arkitektur, samt landskapsarkitektur i samarbeid med Norconsult, som også var ansvarlig for alle ingeniørfagene.

Griegakademiet, et bygg på rundt 9 500 kvadratmeter, skal blant annet inneholde konsertsaler, Black Box og lydstudio, samt øvingsrom, ensemblerom, undervisningsrom og kontorer. Studentfasiliteter, gode møteplasser for studentene og det nyeste innen tekniske og akustiske løsninger har vært høyt prioritert i utformingen av bygget.

– Griegakademiet blir en åpen og inkluderende arena som vil bli bundet sammen av et nytt byrom – en allmenning med trappeanlegg som skal invitere byens innbyggere inn til å ta del i konserter, utstillinger og arrangementer, sier Thomas Fagernes, prosjektleder i Nordic Office of Architecture i pressemeldingen.