Aker BP planlegger prosjekter for 200 milliarder kroner. Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP (t.v.) overleverte ti planer for utbygging og drift (PUD-er) og én plan for anlegg og drift (PAD) til olje- og energiminister Terje Aasland (i midten) fredag. Øyvind Eriksen, daglig leder i Aker ASA, til høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Aker BP planlegger prosjekter for 200 milliarder kroner. Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP (t.v.) overleverte ti planer for utbygging og drift (PUD-er) og én plan for anlegg og drift (PAD) til olje- og energiminister Terje Aasland (i midten) fredag. Øyvind Eriksen, daglig leder i Aker ASA, til høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stor dag for Aker: Skal investere 200 milliarder

Aker BP og deres partnere leverte fredag ti planer for utbygging og drift (PUD). Selskapet skal investere 200 milliarder kroner på sokkelen de neste fem årene.

Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner utgjør olje- og gassprosjektene en av Europas største private industrisatsinger, ifølge selskapet. Aker vil stå for 70 prosent av investeringene.

Planene leverte de til olje- og energiminister Terje Aasland fredag morgen.

– Det er en veldig stor dag for Aker BP, sier Lars Høier, direktør for Noaka i Aker BP, til E24.

De største utbyggingsprosjektene er Yggdrasil i Nordsjøen til 115 milliarder og Valhall PWP-Fenris til 50 milliarder kroner. Ifølge DN er det første gang ett oljeselskap leverer så mange utbyggingsplaner til norske myndigheter samtidig.

Lave kostnader og utslipp

– Omfanget av utbyggingsplanene som vi overleverer til olje- og energiministeren, er en manifestasjon av vår ambisjon om å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktiv avkastning, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Prosjektene vil ifølge selskapet bidra både til levetidsforlengelse for eksisterende produksjon og muliggjøre framtidige vekstmuligheter.

Antall planer som for tiden kommer inn til Olje- og energidepartementet, er også en følge av at den attraktive oljeskattepakken snart kan bli strammet inn. Skattepakken ble vedtatt for å skape aktivitet i oljeindustrien under vanskelig kår grunnet pandemien. For å kunne sikre seg pakken, må det søkes før nyttår, og PUD-ene må godkjennes i 2023.

Ringvirkninger

Prosjektene er ventet å gi betydelig aktivitet i leverandørindustrien. Både Aker Solutions og Subsea 7 melder fredag om milliardkontrakter knyttet til prosjektene. Høier sier sysselsettingseffekten bare for Yggdrasil-prosjektet er på over 50.000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen.

Aker BP forventer å øke olje produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Selskapet venter å betale over 80 milliarder kroner i skatt for 2022. De nye utbyggingsprosjektene vil, med en oljepris på 65 dollar fatet, generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder, mener selskapet.

Aker BP opplyser at de er den største skattyteren i Norge som ikke er statseid.

Overføres fra Equinor

Equinor meldte fredag morgen at Aker BP overtar som operatør for Krafla, som inngår i Yggdrasil (tidligere Noaka). Sammen med Aker har Equinor nå tatt en investeringsbeslutning. Plan for utbygging og drift for Krafla leverte de sammen til olje- og energiministeren fredag.

Som ubemannet plattform er Krafla den første i sitt slag. Den vil bli fjernstyrt fra land og bygges uten helikopterdekk, boligkvarter og livbåter.

Krafla får kraft fra land. Equinor sier plattformen vil være i verdenstoppen for lave CO2-utslipp fra produksjonen, beregnet til 0,4 kg per fat oljeekvivalenter.

Lars Høier, SVP NOAKA i Aker BP og olje- og energiminister Terje Aasland fredag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lars Høier, SVP NOAKA i Aker BP og olje- og energiminister Terje Aasland fredag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB