Skolerer infrastrukturbransjen i BIM

Bygg- og anleggsinitiativet BA2015 satser nå tungt på å heve BIM-kunnskapene i anleggssektoren.

– Nye arbeidsprosesser, nye kontraktskrav, nye verktøy, ny kompetanse og tett samhandling. Dette er noe alle aktører behøver å mestre hvis man skal konkurrere om samferdselsprosjekter framover. BIM blir nå standarden også i anleggssektoren, skriver BA2015 i en pressemelding mandag.

Bransjeinitiativet BA2015, gjennom Byggenæringens Prosjektskole, har nå iverksatt et seminarprogram for å øke kunnskapen om og forståelsen for BIM.

Aprilseminar

BA2015s BIM-seminar er rettet mot ledere og mellomledere hos samferdselsaktører som deler BA2015s målsetning om å heve BIM-kunnskapene i bransjen.

– Kravene om BIM for infrastruktur kommer fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Statsbygg, samt en del entreprenører, forklarer prosjektleder ToneRødby Kristiansen i Rambøll.

– Dette stiller nye krav som vi må forholde oss til i hverdagen. Utfordringene ligger i tilbudsskriving, gjennomføringsprosessen og leveranser fra fagene, uttaler hun i pressemeldingen.

Neste seminar går, ifølge meldingen, den 30. april i Oslo.

– Positive tilbakemeldinger

BIM-seminaret tar, ifølge pressemeldingen fra BA2015, utgangspunkt i praktisk erfaring fra infrastrukturprosjektering ved hjelp av BIM i Norge så langt.

Vianova Plan og Trafikk er en av foredragsholderne i seminaret.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra de som stilte på seminaret. Alt i alt tror jeg det løste en del misoppfattelser og skapte en felles forståelse. Det er prosessen, riktig verktøy og valg av riktig nivå som er hovedbudskapet, ikke teknisk diskusjon om ulike formater, sier Tone Rødby Kristiansen.

Opp til 30 prosents effektivisering

BIM-seminaret til Byggenæringens Prosjektskole skal ha hovedfokus på de smidige arbeidsprosessene man må innføre for å få tatt ut den store effektivitetsøkningen som BIM tilbyr. Vektlagt blir også erfaringer fra andre bransjer som har benyttet seg av BIM, VDC, LEAN og Concurrent Engineering for å skape gode arbeidsprosesser, lover pressemeldingen fra BA2015.

Påmelding til seminaret kan gjøres her.

BIM-baserte prosjekteringsprosesser som Concurrent Engineering er allerede benyttet i flere år innenfor romfart og i oljeindustrien. Metodikken kan, ifølge pressemeldingen, redusere prosjekteringstiden med opp til 30 prosent.

Med dagens BIM-teknologi er det fullt mulig å oppnå disse gevinstene også innenfor samferdselsprosjektering i Norge, heter det i pressemeldingen.