Mark-Felix Rettberg.

Implenia Norge satser tungt på BIM

Implenia Norge satser på BIM og har ansatt spesialekspertise gjennom Mark-Felix Rettberg.

Satsingen er koordinert med det sveitsiske morselskapet som også styrker sin kompetanse innen feltet.

Mark-Felix Rettberg er utdannet Diplom Bauingenieur fra Karlsruhe i Tyskland, og har jobbet med BIM i mer enn åtte år, sist som leder for PEABs BIM-utvikling i Norge. Han tiltrer i stillingen 1. april 2014.

BIM representerer en ny måte å arbeide på i anleggsbransjen. Med BIM anvendes virtuelle anleggsmodeller som grunnlag både i anbuds-, planleggings- og produksjonsfasen. Implenia forventer på sikt å oppnå gevinster som bedre kommunikasjon, bedre forståelse og bedre planlegging for alle aktører på anlegget, noe som igjen vil bety høyere kvalitet på det ferdige produktet.