Steinar Myhre, konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska Norge, og Berit Brendskag Lied, regionveisjef i Statens vegvesen Region midt.

Skanska signerte kontrakten for byggingen av Nordøyvegen til nær tre milliarder

Skanska Norge og Statens vegvesen har signert kontrakt om byggingen av fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal. Kontraktsverdien er på 2,982 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal. 

Statens vegvesen gjennomfører utbyggingen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Skanska hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet i forhold til tildelingskriteriene og vant konkurransen om å bygge Nordøyvegen i august 2018. Siden den tid har Møre og Romsdal fylkeskommune jobbet for å sikre finansieringen av prosjektet. Først 11. desember ble prosjektet vedtatt av fylkestinget og nå er kontrakten om bygging signert.

Undersjøisk tunnel
Nordøyvegen vil knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Det skal til sammen bygges 13 kilometer undersjøisk tunnel, fordelt på tre tuneller. I tillegg kommer åtte kilometer vei i dagen, hvorav tre bruer. 

Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter basert på tredjepartssertifisering av tiltak.

- Vi er veldig glad for å få tilliten til å gjennomføre dette viktige fastlandssambandet som vil gi bedre rammevilkår for både næringsdrivende og lokalbefolkningen på Nordøyane. Det er nettopp muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å gjøre en forskjell for samfunnet som trigger oss aller mest med dette prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

- Det er en omfattende kontrakt og vi skal jobbe sammen i mange år. Vi skal bruke samhandlingsfasen godt slik at vi har et godt fundament for samarbeidet og er foreberedt til byggestarten. Den blir i starten av mars, forteller prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Spektakulært
Nordøyveien vil gi fergefri vei til Lepsøya, Harmasøya, Skuleøya/Flemsøya, Fjørtofta, og Harøya. Fra 1. januar 2020 blir alle disse øyene en del av nye Ålesund kommune og veisambandet vil gi et godt grunnlag for framtidig vekst og verdiskaping ute på øyene

- Jeg vil hevde at dette er Norges mest spektakulære veiprosjekt. Vi befinner oss i en fantastisk natur og skal bygge så å si alle type anleggstekniske konstruksjoner. Vi er veldig klar for å komme i gang med byggingen nå. Den ekstra tiden som har godt etter at vi vant konkurransen og frem til signering har vi brukt godt. Vi har gode planer og er godt forberedt og det blir selvsagt viktig for det er krevende logistikk i dette prosjektet, forteller Are Eliassen, som er prosjektleder for Skanska Norge.

Arbeidene på Nordøyvegen starter opp i mars 2019 og kontrakten skal overleveres innen mai 2022.

Kontrakten inngår i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal.

Nordøyvegen gir fastlandssamband for omlag 2900 mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya og Finnøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Lepsøybrua blir en 800 meter lang bro fra Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Ill. Statens vegvesen